Sikkerhetskonferansen: Setter digitale trusler på agendaen

SMB Norge sin Sikkerhetskonferansen ble en stor suksess med over 70 deltagere.
Bilde: SMB Norge sin Sikkerhetskonferansen ble en stor suksess med over 70 deltagere.

26. oktober arrangerte SMB Norge, i samarbeid med Palo Alto Norway, sin årlige sikkerhetskonferanse. – Digital sikkerhet er et hett tema og har aldri vært mer aktuelt enn det er i dag, sier administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman.

Med over 70 deltagere var det fult opp i salen på Stortinget.

Sikkerhetskonferansen er SMB Norges årlige konferanse for å gjøre små og mellomstore bedrifter i stand til å beskytte seg mot sabotasje, phishing og andre digitale trusler. Temaet blir bare mer aktuelt med årene som går, og dette var reflektert i rekordoppmøte på årets sikkerhetskonferanse. Litt over 70 medlemmer og samarbeidspartnere møte opp tidlig på Stortinget for å delta på Sikkerhetskonferansen.

–  Digital sikkerhet er et hett tema og har aldri vært mer aktuelt enn det er i dag, men det er også mer komplisert enn det var for bare fem år siden. Vi i SMB Norge tror at denne konferansen er viktig for våre medlemmer da den er med på å åpne øyne deres på hvilke digitale trusler som eksister i dagen samfunn og hvilke grep de kan ta til å sikre seg selv og sin egen bedrift. Og når så mange deltar visser det at dette at digital sikkerhet er noe våre medlemmer bryr seg om, sier administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman.

Les også: SMB Norge deltar på EØS-prosjektet ROSE

«Du er under angrep»

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (FrP) ønsker deltagerne velkommen til Stortinget.

Årets konferanse hadde temaet «Du er under angrep», hvor innlederne på konferansen så på dagens trusselbilde i Norge på hvordan små og mellomstore bedrifter kunne håndtere disse digitale truslene.  Årets konferanse var todelt, hvor den første delen av konferansen var på Stortinget, mens den andre delen av konferansen var på Thon Hotel Slottsparken.

Konferansen tok for seg  hverdagsproblemer for bedrifter, fra de enkleste forsøk på «phishing» og andre triks som gjerne blir beskrevet av pressen som «sofistikerte angrep», men som i realiteten bare er masse-mail sendt ut av roboter fra kriminelle nettverk. Men det finnes også mer alvorlige trusler rettet mot enkeltbedrifter, nemlig løsepengevirus. Det betyr at bedriftens datamaskiner plutselig er låst, og man får ikke tak i informasjonen som ligger på maskinene før løsepenger er betalt. Det kan dreie seg om store beløp, om bedriften har et større antall datamaskiner i daglig bruk.

Deltagerne på året Sikkerhetskonferansen ble ønsket velkommen til Stortinget av administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (FrP). Tybring-Gjedde var vertsskap for de fremmøtte og selv er medlem av Stortingets utenriks – og forsvarskomité. Årets konferanse hadde flere spennende innledere på Stortinget som blant annet oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets Stabsskole, Geir Hågen Karlsen, direktør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Sofie Nystrøm, og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) forteller hva regjeringen gjør for å beskytte det norske samfunnet mot digitale trusler.

– Vi hadde et veldig spennende program i år, så vi må bare takke våre samarbeidspartnere og alle innlederne som tok seg til å holde innlegg for våre deltagere. Sikkerhetskonferansen er noe vi planlegger å holde i årene som kommer da dette er noe våre medlemmer er opptatt av, og slik det ser ut nå så blir ikke færre digitale trusler i årene som kommer. Små og mellomstore bedrifter må være forberedt på den utviklingen som skjer innen digitale

trusler, og vi skal være en av ressursene som kan hjelpe dem med denne håndteringen, sier Rytman.

Les også: Næringslivet ønsker mindre byråkrati

Palo Alto på Thon Hotel

Den andre delen av konferansen ble gjennomført på Thon Hotel Slottsparken med samarbeidspartneren Palo Alto Norway. Her fikk deltagerne høre spennende og lærerike innlegg fra blant annet Ulf Rasmussen fra Palo Alto, Trond Peder Hagen fra Pone Biometrics og Verner Hølleland fra NTNU.