SMB Norge møter programkomiteene

Venstres programkomite hadde invitert til høring fredag 1. mars på Venstres Hus og her stilte SMB Norge med forbundsstyrets 1. nestleder Yousuf Gilani, leder for politikk og organisasjon Ulf Isak Leirstein.
Bilde: Venstres programkomite hadde invitert til høring fredag 1. mars på Venstres Hus og her stilte SMB Norge med forbundsstyrets 1. nestleder Yousuf Gilani, leder for politikk og organisasjon Ulf Isak Leirstein.

Venstres programkomite hadde invitert til høring fredag 1. mars på Venstres Hus og her stilte SMB Norge med forbundsstyrets 1. nestleder Yousuf Gilani, leder for politikk og organisasjon Ulf Isak Leirstein og rådgiver Åsmund Prytz.

De fleste partiene har nå startet arbeidet med sine partiprogram for det kommende stortingsvalget i september 2025. Prosessen er lik i partiene – og partiene har nedsatt sine programkomiteer som skal lage forslag til nytt program og deretter skal programmene endelig behandles på de respektive partienes landsmøter våren 2025.

SMB Norge ønsker å møte partienes programkomiteer, og første parti som vi møtte var Venstre. Venstres programkomite hadde invitert til høring fredag 1. mars på Venstres Hus og her stilte SMB Norge med forbundsstyrets 1. nestleder Yousuf Gilani, leder for politikk og organisasjon Ulf Isak Leirstein og rådgiver Åsmund Prytz.

Les også: Tydelig ønskeliste til næringsministeren

Det var god stemning på programkomiten til Venstre.

SMB Norge valgte å fokusere på tre hovedsaker under høringen, og disse var:

  1. Endre og modernisere sykelønnsordningen:
    Konkret mener SMB Norge at arbeidsgiverperioden må fjernes og sykelønnen reduseres til 80 prosent fra og med første fraværsdag.
  2. Fjerne formuesskatten på arbeidende kapital:
    Denne skatten er en særnorsk skatt på norsk eierskap. Konsekvensen av skatten er svært uheldig og medfører at mange bedrifter tappes for kapital som kunne vært investert i nye arbeidsplasser.
  3. Sørge for stabil elektrisk kraft til en rimelig pris for norske små og mellomstore bedrifter:
    Rimelig og stabil elektrisk kraft har vært et viktig konkurransefortrinn for norske små og mellomstore bedrifter. Dette konkurransefortrinnet er i ferd med å forsvinne. Landets små og mellomstore bedrifter forventer at myndighetene sørger for at nok kraft gjøres tilgjengelig til en rimelig og forutsigbar pris.

Les også: Tre forventninger til neste års statsbudsjett – regjeringens siste sjanse

I tillegg har programkomiteen i Venstre fått oversendt SMB Norges Næringspolitiske program 2023-2025 som ble vedtatt på Kongressen i Arendal august 2023. SMB Norge ser frem til å møte flere programkomiteer i tiden fremover.