Rytman: – Regjeringen burde ha skrotet nye kvoteringsregler

Regjeringen burde ha skrotet nye kvoteringsregler
Bilde: SMB Norge sender klage til Europarådet over organisasjonstvang i Norge for å kunne leie inn midlertidig arbeidskraft fra vikarbyråene.

SMB Norge-sjef Jørund H. Rytman kritiserer regjeringens nye kvoteringsregler. – Går altfor langt.

Mandag kom nyheten om at regjeringen, LO og NHO har blitt enige om nye kjønnskvoteringsregler i aksjeselskaper.

SMB Norge, interesseorganisasjonen for landets små og mellomstore bedrifter, er kritisk til at regjeringen ønsker å overstyre eierne.

– Hvem som skal sitte i et styre, er først og fremst et spørsmål for eieren eller eierne. Vi mener regjeringen – med støtte fra LO og NHO – går for langt i å blande seg inn i spørsmål de burde holde seg langt unna, sier Jørund H. Rytman, administrerende direktør i SMB Norge.

Les også: Vellykket «speed-date» med politikere i Arendal

Skjermet de minste

Regjeringen har ikke lyttet til SMB Norges prinsipielle holdning. SMB Norge-sjefen konstaterer likevel at de minste bedriftene har blitt skjermet i forslaget.

– Jeg er glad for at regjeringen har lyttet til våre innspill, slik at de minste bedriftene har blitt skjermet fra de nye kvoteringsreglene, sier Rytman.

SMB Norge-sjefen mener myndighetene heller bør gjøre noe å få flere kvinnelige gründere heller enn å skjule problemet gjennom å stille kvoteringskrav i eksisterende selskaper.

– Vi tror ikke enda mer rigide lovkrav om kjønnsrepresentasjon er veien å gå. Regjeringen kan starte med å gjøre det lettere for kvinner å starte egen bedrift, sier Rytman.

Les også: SMB Norge signerer viktig intensjonsavtale i Moldova

Skuffet over NHO

SMB Norge er skuffet over at Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er med på regjeringens nye kvoteringsregler.

– Dette er en sak der NHO burde stått sammen med SMB Norge på bedriftseiernes side. Her burde man vært helt tydelig på hvor grensen går for hva politikerne skal blande seg inn i, sier Rytman.