SMB Norge inviterer til debattmøte i Kirkenes

Mandag 21. august 2023, klokken 17.30, arrangerer SMB Norge debattmøte på Kirkenes Samfunnshus. SMB Norge inviterer derfor, i samarbeid med Kirkenes Næringsforening, til debattmøte om muligheter og utfordringer for næringslivet i Sør-Varanger. 

 

Vi setter fokus på situasjonen for næringslivet i Finnmark generelt og i Sør-Varanger spesielt med bakgrunn i de sanksjonene som er innført mot Russland, og hva den vil få for ringvirkninger for Norge, Finnmark og Sør-Varanger. Dette rammer deler av næringslivet hardt.

 

Vi stiller derfor spørsmål til sentrale politikere om hvordan vil de konkret møte disse utfordringene. Hva er deres tiltaksplan for å bistå næringslivet, i en situasjon hvor internasjonal og nasjonal politikk rammer lokalt. Hva gjør nasjonen Norge for å sikre arbeidsplasser og bosetning der beredskap er viktigere enn noensinne? Hva og hvordan tenkes dette løst? Hvordan kan berørte lokale bedrifter omstilles og utvikles og hvordan er dette tenkt finansiert?

 

På debattmøte vil vi høre fra berørte bedrifter om situasjonen, og stortingsrepresentanter og representanter fra regjering er invitert til å delta i debatten.

 

Debattmøte vil være åpent for alle som ønsker, og publikum vil også få mulighet til å stille spørsmål og komme med sine synspunkter.

 

Spørsmål om debattmøtet kan rettes til:

 

SMB Norge Region Nord: regionleder Kjell Sverre Jakobsen, 908 57 909

 

SMB Norge: forbundsstyreleder Karl-Anders Grønland, 464 43 307

 

Kirkenes Næringsforening: daglig leder Niels Røine, 909 36 508