Vellykket gründerseminar

Gründerseminaret ble arrangert på Oslo Kongressenter 23. november 2023. Over 70 påmeldte deltagere bidro til at dette ble et meget vellykket seminar.

Gründerseminaret har blitt arrangert i flere år av Norges Gründerforening, som er medlem i SMB Norge. Gründerseminaret 2023 ble arrangert av Norges Gründerforening, SMB Norge og Aksjon for Norsk Eierskap. Målet med seminaret er å sette fokus på rammebetingelser for gründere og oppstartsbedrifter, og samtidig gi mulighet for deltakerne til å utvide sitt nettverk.

Over 70 person deltok på årets seminar.

Seminaret startet med en politisk del, og her deltok Alfred Bjørlo fra Venstre og Hans Andreas Limi fra FrP. I tillegg stilte statssekretær Tore O Sandvik (Ap) opp og snakket om regjeringens planer og politikk ovenfor norske gründere.

Les også: SMB Norge : Glade for fremtidig stortingsmeldingen om gründere

Under den politiske delen var det også innlegg fra Roger Hofseth fra Aksjon for Norsk Eierskap. Han gikk sterkt ut mot regjeringens manglende vilje til å se hvilke skadevirkninger som formuesskatten påfører norsk næringsliv og norske eiere.

Etter den politiske delen ble det tid til pitching. Syv gründere fikk mulighet til å pitche sin forretningsidé. Investorer og personer fra finansieringsmiljøene var til stede. Den siste delen av seminaret handlet nemlig om finansiering for gründere, hvor blant annet Jan Erik Goller fra Aprila Bank deltok og snakket om finansieringsmuligheter for gründere og oppstartsbedrifter. I tillegg orienterte Innovasjon Norge om sitt «tilbud» ovenfor gründere og bedriftene.

Les også: SMB Norge gir ros til regjeringen for ny digital selskapsetablering

Som en avslutning på årets Gründerseminar ble det mingling hvor deltagerne kunne få pratet sammen og dele erfaringer.

Tilbakemeldingene fra deltagerne var udelt positiv og allerede nå har man fastsatt dato for neste års Gründerseminar. Det vil bli avholdt torsdag 21. november 2024.