Slik reduserer du smittefaren på jobben

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Slik reduserer du smittefaren på jobben

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Denne uken har de første tilfellene av Corona-viruset blitt påvist i Norge og myndighetene forbereder seg på at så mange som hver fjerde nordmann kan bli smittet. Her er noen gode ekspertråd for hvordan du som bedriftseier kan redusere smittefaren på arbeidsplassen.

Les også: Gjør noe ekstra for å få ned sykefraværet

Svenske Lise-Lotte Argulander er ekspert på arbeidsmiljø. Hun mener at  arbeidsgivere kan spille en nøkkelrolle i kampen for å redusere sykdomsomfanget i bedriften.

Foto: Företagarna

– I takt med at mange arbeidsplasser har endret arbeidsrutiner og gått fra enkeltkontor til store åpne kontorlandskap, så øker faren for at virus sprer seg raskt, sier Argulander til svenske Företagarna.

Vanlige forkjølelsesvirus kultiveres hele tiden, og særlig på våren kan influensavirus slå ut hele arbeidsplasser. Derfor er det viktig å ha gode rutiner på arbeidsplassen for å forebygge og redusere smittespredning på jobben.

Les også: Korttidsfraværet koster bedriftene 36 milliarder i året

Her er Argulanders beste råd til deg som bedriftseier:

Håndhygiene

Som arbeidsgiver er det ikke nødvendig å følge sine ansatte opp etter sømmene, likevel er det viktig å sørge for at arbeidsplassen har gode rutiner på håndhygiene. Plasser antibac-stasjoner rundt om på arbeidsplassen, særlig i nærheten av toaletter, spiserom og pauserom. Et økt fokus på renslighet og hygiene er et godt utgangspunkt for å forebygge smittespredning.

Det kan også være formålstjenlig å ha separate toaletter for ansatte og gjester i bedrifter som har stor gjennomgang av besøkende.

Rengjøring

Alt av teknologisk og praktisk utstyr som brukes i løpet av en arbeidsdag samler ofte opp mye støv og bakterier. Som arbeidsgiver kan du for eksempel innføre ekstra støvtørking av arbeidsverktøy etter arbeidsdagens slutt eller før den begynner. Dette hjelper ikke mot luftbårne virus, men mot oppsamlet dråpevirus, i tillegg til at det etablerer en god renslighetskultur.

Hjemmearbeid

Dersom arbeidsoppgavene tillater det, kan det være en god idé å tillate ansatte som «begynner» å bli syke å jobbe hjemmefra. Den største smittespredningen av influensavirus foregår ofte i perioden før symptomene er åpenbare.

Som arbeidsgiver gjør du lurt i å sende ansatte som føler seg syke hjem, slik at smittefaren på arbeidsplassen reduseres. Videre kan det også være viktig å ha et arbeidsmiljø hvor det er akseptabelt for en arbeidstaker å dra hjem dersom de innser at de er syke. Utbredt sykdom på arbeidsplassen er ofte mer problematisk og kostbart enn om en arbeidstaker drar tidligere hjem.

Luftbåren virus

Det er vanskelig som arbeidsgiver å etablere gode rutiner mot forebygging av luftbårne virus. Renslighet på arbeidsplassen motarbeider ofte kun smittefaren av dråpevirus. Luftbårne virus som Corona krever spesielle pustevern for å motvirke smittefaren.

Disse anvendes ofte kun på arbeidsplasser som håndterer særlig farlig syke pasienter. Det er derfor ikke aktuelt som arbeidsgiver på en vanlig arbeidsplass å gi spesiell trening, gi pustevern eller munnbeskyttelse til de ansatte for å forebygge Corona og andre luftbårne virus.

Ved alvorlige tilfeller av pandemiske virus i Norge vil Helsedirektoratet gå ut med nødvendig informasjon om ytterligere forebyggende tiltak.

Sunn fornuft

Det beste tipset for å forebygge spredning av influensa og forkjølelseslignende sykdommer på arbeidsplassen er imidlertid sunn fornuft og god håndhygiene.

Kilde: Företagarna

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

Bli SMB medlem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.