Slik får du tilgang til Innovasjon Norges krisekasse på 4,7 milliarder

Innovasjon Norge har fått tilført 4,7 milliarder kroner i ekstra tilskudds- og lånerammer i krisepakken som ble vedtatt av Stortinget. Midlene skal gå til utviklingsprosjekter i innovative oppstartsbedrifter, små og mellomstore bedrifter og vekstbedrifter i hele landet.

Men hvordan får du og din bedrift tilgang til disse midlene? Under finner du både en oversikt over de endringene Innovasjon Norge har gjort i sitt tjenestetilbud nå og en oversikt over hva som skal til for at du og din bedrift skal kunne benytte seg av dette.

For ytterligere informasjon kan du lese hva Innovasjon Norge selv sier om tiltakene her.

Les også: Oppsummert – endringer i Skatteetatens betalingsfrister

Oppstartfinansiering 

NY TJENESTE: Tilskudd til kommersialisering – fase 2
Dette er en ny tjeneste hvor Innovasjon Norge stiller større krav enn til Kommersialiseringstilskudd – fase 1. For å få Tilskudd til kommersialisering – fase 2 må bedriften ha med en ekstern investor på laget. Les mer om dette. 

Oppstartlån
Maksimalt lånebeløp økes fra 1,5 til 2,4 millioner kroner. Man reduserer både kravene til egenkapital og kausjon. Innovasjon Norge tilbyr rentefritak i seks måneder ekstra på eksisterende og nye Oppstartlån. Det vil si at samlet rentefrie periode er på to år og seks måneder. 

Kommersialiseringstilskudd
Innovasjon Norge øker andelen tilskudd de kan gi fra 50 prosent til 75 prosent av de totale kostnadene til et prosjektGraden av støtte vi kan gi økes til 75 prosent for kommersialiseringstilskudd​. 

Kombinasjon av tjenester
Oppstartsbedrifter kan nå altså motta både Markedsavklaringstilskudd, Tilskudd til kommersialisering – fase 1, Tilskudd til kommersialisering – fase 2, samt Oppstartlån

Krisementor
Vi har utvidet mentortjenesten i forbindelse med koronapandemien, og tilbyr innovative bedrifter en mentor som hjelper din bedrift med akutt hjelp i inntil 10 timer. Les mer

Les også: KALKULATOR: Hvor mye kontantstøtte får din bedrift?

Små og mellomstore bedrifter 

NY TJENESTE: Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 
Dette er en helt ny tjeneste myntet på små og mellomstore bedrifter som har potensiale til å vokse. Tilskuddene skal bidra til at bedriftene kan videreføre gode innovasjonsprosjekter, eller legge til rette for nye utviklingsprosjekter. Les mer

Innovasjonslån
Innovasjon Norge øker makslån per kunde fra 25 millioner til 50 millioner, og kan tilby rentefritak i ett år og avdragsfrihet i to år.  

Innovasjonskontrakter og Miljøteknologiordningen
Innenfor Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter åpnes det for forprosjekter. Kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter halveres. 

Les også: Lyser ut 1,5 mrd til forskning og utvikling i bedriftene et halvt år før planen

Helsesektoren

Kobling av bedrifter med de som har behovene
Innovasjon Norge samarbeider med Sykehusinnkjøp, Norway Health Tech og flere om ekstra tiltak for å koble norske bedrifter som kan utvikle eller levere løsningene med dem som har behovene, og for å bidra til å finansiere det. Dette gjelder prosjekter som produserer i Norge. Les mer om vårt samarbeid med helsesektoren

Løsninger for Covid 19-respons innen helse i utviklingsland
Mange utviklingsland vil være spesielt sårbare i denne globale krisen. Har du en nyskapende løsning som kan hjelpe utviklingsland å løse utfordringer innen helse? Visjon 2030 kan være med å finansiere prosjektet. Les mer

Lånevilkår 

Avdragsutsettelse på lån
Har du økonomiske utfordringer som følge av coronapandemien er det anledning til å søke avdragsutsettelse på lån i Innovasjon Norge. Vi innvilger i hovedsak ett års avdragsutsettelse. Søk om avdragsutsettelse 

Lavere renter
Innovasjon Norge setter ned rentene med 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån (inkluderer blant annet Innovasjonslån og Oppstartlån).  

Lavere krav til sikkerhet og hensyn til forsinkelser
Det åpnes for at Innovasjon Norge kan etablere innovasjons- og risikolån med lavere krav til sikkerhet enn vi normalt krever.  

Landbruk

Bedriftsutviklings- og investeringsmidler
Innovasjon Norge åpner opp for tilleggsfinansiering av prosjekter som har fått vesentlig økning i kostnadene som følge av fall i kronekursen. Les mer

Utviklingsprogrammet for reindrifts- og landbruksbasert vekst og verdiskaping
Innovasjon Norge introduserer en ny tilskuddsordning for å støtte ordinære bedriftsutviklings- og investeringsprosjekter. Samtidig åpner vi også for å kunne søke om midler til forprosjekter.
Vi øker også tilskuddssatsene for bedriftsnettverk og for bedriftsutviklings- og investeringsprosjekt for reindriftsnæringen.

Her kan du se opptak fra et webinar der Innovasjon Norge vi går gjennom endringene

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge