Fagnettstedet for SMB-sektoren

Illustrasjonsfoto

Slik får din bedrift tilgang til digitaliseringspenger fra Innovasjon Norge!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Har din bedrift et digitalt prosjekt som vil øke virksomhetens konkurransekraft? En digital løsning som kan skape nye produkter og tjenester?  Eller har bedriften din behov for å effektivisere? Da kan du søke om midler fra Innovasjon Norge.

Les også: Slik får du tilgang til Innovasjon Norges krisekasse

Innovasjon Norge har nemlig fått tilført betydelige ekstra tilskudds- og lånerammer gjennom krisepakkene som regjeringen har vedtatt i forbindelse med coronapandemien. Midlene skal gå til utviklingsprosjekter i innovative oppstartsbedrifter, små og mellomstore bedrifter og vekstbedrifter i hele landet.

Mange av SMB Norges medlemsbedrifter faller inn under denne kategorien. Derfor har vi satt sammen denne lille guiden som viser hvordan akkurat din bedrift kan få tilgang til disse midlene.

Taktskifte

Illustrasjonsfoto

Innovasjon Norge sier selv at de ønsker å hjelpe norske bedrifter til å ta et digitalt taktskifte som kan utløse ny vekst og sikre fremtidig konkurransekraft. IKT har dermed blitt den enkeltsektoren som mottar mest finansiering. Det gjør at det akkurat nå er digitale prosjekter som det er lettest å få støtte til.

Digitalt taktskifte handler om å sette i gang innovative prosjekter som skaper mer kundeverdi ved å ta i bruk digitale teknologier. Det vil si prosjekter for å skape nye produkt og tjenester, effektivisere drift eller ta læring fra andre næringer basert på digitale teknologier. I

Her er Innovasjon Norges egen liste med eksempler som vil kunne utløse støtte:

 • Kunstig Intelligens og maskinlæring
 • Stordataanalyse
 • Oppkoblede enheter/tingenes internett (IoT)
 • Applikasjoner på 5G nettet
 • Ny anvendelse av virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR/MR)
 • Ny anvendelse av digital visualiserings- og simuleringsteknologi
 • Digitale tvillinger og virtuell prototyping
 • Block chain
 • Skyløsninger
 • Cybersikkerhet
 • Industri 4.0, robotisering, additiv produksjon/3D-printing mm.

Uavhengig av teknologi må prosjektet ha såkalt «innovasjonshøyde» for at Innovasjon Norge skal kunne bidra. Det betyr ofte at prosjektet har noe uprøvd eller usikkert ved seg, slik at Innovasjon Norges bidrag kan være med å risikoavlaste et prosjekt som kanskje ellers ikke ville blitt gjennomført.

OBS: Innkjøp av hyllevare eller kjente digitale løsninger vil falle utenfor den typer prosjekter som Innovasjon Norge kan bidra til.

Les også: SMB bidrar med halve verdiskapingen!

Tilskudd

Innovasjon Norge tilbyr finansieringsordninger for bedrifter som ønsker å utnytte digitale teknologier til vekst og skalering, eller til å kommersialisere nye løsninger. Tilskudd og lån fra Innovasjon Norge skal redusere risiko i innovasjonsprosjekter som har stor samfunnsøkonomisk nytte.

De kan også tilby sparring med rådgivere som vil kunne hjelpe din bedrift med digital forretningsutvikling og skalering og vekst i internasjonale markeder.

Første skritt er å be om en samtale med en rådgiver fra Innovasjon Norge. Det gjør du ved å fylle ut skjemaet på DENNE LINKEN.

Husk at terskelen for å få støtte til digitale prosjekter aldri har vært lavere. Så brenner du inne med et ønske om å øke kompetansen på digitalisering for å kunne utnytte mulighetene i markedet til det fulle? Da kan det være lurt å iverksette prosjektet nå.

Lykke til!

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge