Fakta om små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge

Norsk næringsliv består nesten utelukkende av små og mellomstore bedrifter (SMB), og er en stadig viktigere del av norsk økonomi. Men hva kjennetegner egentlig SMB-sektoren?  Her følger litt fakta om små og mellomstore bedrifter i Norge.

Les også: De små og mellomstore er verdifulle!

Bedrift, SMBSMB står for et halvt statsbudsjett

I januar 2019 var det registrert i underkant av 600.000 bedrifter i Norge. Under 1 prosent av disse har over 100 ansatte. Resten faller inn under betegnelsen SMB, som er den vanligste forkortelsen for små og mellomstore bedrifter.

Selv om de store bedriftene kan ha opp til flere tusen ansatte, jobber rundt 60 prosent av arbeidstakerne i privat sektor i SMB-bedrifter. SMBéne står samlet for nesten halvparten av den årlige verdiskapingen i Norge. Det utgjør nær 700 milliarder kroner, eller et halvt statsbudsjett i året.

Les også: Glem Røkke – det er vi som er eierne i norsk næringsliv

2 av 3 nye jobber i privat sektor blir etablert i landets små og mellomstore bedrifter.

Jobber mest

Det er også denne sektoren som skaper flest nye jobber. Faktisk blir hele 2 av 3 nye jobber i privat sektor etablert i landets små og mellomstore bedrifter.

I 70 prosent av landets kommuner består næringslivet utelukkende av SMB, som dermed står for samtlige arbeidsplasser i privat sektor i de kommunene. Uten SMBéne hadde mange lokalsamfunn i Norge rett og slett dødd ut.     

Les også: Bedriftsforbundet blir SMB Norge

Bedrifter, SMB, En undersøkelse SMB Norge publiserte i januar 2019 viser at Norske SMB-eiere jobber 30 prosent mer enn den gjennomsnittlige arbeidstakeren, får dårligere betalt for innsatsen og tar ut mindre ferie.

SMB Norge er den eneste interesseorganisasjonen i Norge som kun representerer de små og mellomstore bedriftene. Med rundt 5000 medlemsbedrifter som til sammen har over 25.000 ansatte i ryggen, jobber forbundet for å endre premissene i norsk næringspolitikk slik at det er de mange små og ikke de få store som får definisjonsmakten.

Les mer om medlemskap i SMB Norge her:  

[button link=”https://medlemskap.dinbedrift.no/” size=”large” color=”orange”]Bli medlem i SMB Norge[/button]             

Hvem er småbedriftene?

  • 95 prosent av alle bedrifter har mindre enn 50 ansatte.
  • Tall fra DNB og NyAnalyses rapport “Norske bedrifters verdibidrag” fra januar 2018 viser at bedrifter med færre enn 100 ansatte står for 42 prosent av verdiskapingen, 62 prosent av sysselsettingen i norsk næringsliv, og 38 prosent av skatteinngangen.
  • Det er stor variasjon i SMBene: Noen bedrifter tilbyr sine tjenester kun i et lokalt marked, f.eks serveringssteder. Andre leverer inn i en verdikjede, for eksempel som underleverandør til en større bedrift.
  • Flere av bedriftene i den maritime klyngen på nordvestlandet er eksempler på denne typen.
  • For det tredje har vi også bedrifter som bygger på innovasjoner, for eksempel ny teknologi, som har store vekstambisjoner og som er rettet mot det globale markedet helt fra starten.

Kilde: Regjeringen.no

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge