SMB Norge og Norges Gründerforening blir partshjelpere i Ramme Gård-saken

Budsjettenigheten gir ingenting til småbedriftene
Bilde: Budsjettenigheten gir ingenting til småbedriftene. Foto: SMB Norge

SMB Norge og Norges Gründerforening har inngitt partshjelperklæring til Høyesterett til støtte for Petter Olsen i den mye omtalte Ramme gård-saken. Kvale har bistått med utarbeidelsen av partshjelperklæringen.

Les også: Skjenkestopp – Har sendt søksmålsvarsel til Regjeringen

Petter Olsen har investert mye tid og penger i sitt hotell-, konferanse- og museumsprosjekt på Ramme gård. Skattemyndighetene hevder at prosjektet ikke kan anses som næringsvirksomhet fordi det etter deres vurdering ikke er egnet til å gå med overskudd.

Konsekvensen er at Ramme gård mister retten til fradrag for inngående merverdiavgift og fradrag i inntekt på hele utbyggingsprosjektet, noe alle kommersielle aktører vanligvis har krav på. Olsen vant frem i tingretten, men staten fikk i januar 2022 medhold for sitt syn i lagmannsretten.

Jørund Rytman, SMB Norge

Viktig prinsipiell sak

Olsen er medlem i både SMB Norge og Norges Gründerforening. Nå går de inn som partshjelp i saken, med håp om å få Høyesterett til å omgjøre beslutningen. De to organisasjonene har reagert kraftig på lagmannsrettens avgjørelse, som åpner for at skattemyndighetene, og ikke selskapet selv, skal vurdere den potensielle lønnsomheten i en investering.

Jørund H. Rytman, som er administrerende direktør i SMB Norge, understreker at dommen kan få store konsekvenser for landets små og mellomstore bedrifter.

– For oss er dette en viktig prinsipiell sak, som i bunn og grunn handler om retten til å selv bestemme hvilke prosjekter man ønsker å investere i. Det er nok mange prosjekter vi i dag vil anse som svært vellykkede, men som aldri hadde blitt realisert dersom man skulle følge kriteriene som skattemyndigheten legger til grunn, forklarer Rytman.

– Hvis dommen blir stående så gir det saksbehandlere i forvaltningen en farlig stor makt til å påvirke hvilke prosjekter som blir realisert eller ikke i norsk næringsliv. Dette er en makt vi mener de ikke skal ha, legger Dag Swanstrøm til. Han er styreleder i Norges Gründerforening.

Les også: Ber medlemsbedrifter sysselsette 250 ukrainske flyktninger

Advokat Alexander Daae, Kvale (Foto: Kvale)

Fortjener behandling i Høyesterett

Advokat Alexander Daae i Kvale prosedyreavdeling er prosessfullmektig for SMB Norge og Norges Gründerforening. Han er klar på at saken fortjener behandling i landets øverste domstol.

– For de små og mellomstore bedriftene, og særlig for gründervirksomhetene, er det viktig at sentrale skatte- og avgiftsregler er forutsigbare og mulige å forstå. Det må også være sammenheng mellom skatte- og avgiftsregler og andre nært beslektede regler, eksempelvis om plikten til å begjære oppbud og styrets erstatningsansvar ved konkurs, forklarer Daae.

– Slik vi leser lagmannsrettens dom og forstår de potensielle konsekvensens av denne, så mener vi at saken fortjener behandling i Høyesterett, understreker advokaten.

Det er også inngitt både anke, anketilsvar og erklæring om partshjelp til støtte for Petter Olsen fra NHO Reiseliv. Olsen, staten og NHO Reiseliv er bistått av henholdsvis Bettina Banoun i Wiersholm, Karen Mellingen hos Regjeringsadvokaten og Cecilie Amdahl i Schjødt.

 

Visste du at medlemmer i SMB Norge får gratis juridisk bistand?

Les mer om våre mange gode medlemsfordeler her!