Næringslivet ønsker mindre byråkrati

EU-kommisjonen har nylig publisert en årlig rapport om EU-regelverket og CEA-PME European Entrepreneurs har publisert en resultatet av en spørreundersøkelse blant sine medlemmer. Det de har tilfelles er at begge sier at næringslivet i Europa ønsker mindre byråkrati.

EU-kommisjonen publiserte den 12. september den årlige rapporten om byrdereduksjon i 2022 – Annual Burden Survey. Rapporten presenterer EU-kommisjonens arbeid med å forenkle og modernisere EUs regelverk.

Den årlige rapporten om byrdereduksjon fra EU-kommisjonenviser status for fremdriften og konkrete eksempler på hva kommisjonen har oppnådd det første året med full implementering av «one in, one out». Rapporten ser også på hvorfor disse byrdereduksjonstiltakene er spesielt viktige for små og mellomstore bedrifter.

– Som den eneste organisasjonen som jobber for små og mellomstore bedrifter i Norge er denne rapporten fra veldig interessant for oss da den ser på hvordan disse tiltakene fra EU-kommisjonen påvirker små og mellomstore bedrifter, sier administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman.

Les også: SMB Norge på budsjetthøring i Stortinget

Resultater av «one in, one out»

«One in, one out» skal være en slags «kostnadsbrems». Alle nye etterlevelseskostnader, inkludert administrative kostnader, for borgere og bedrifter skal kvantifiseres og kompenseres ved å fjerne en eksisterende byrde eller kompenseres i størst mulig grad.

Kommisjonen brukte «one in, one out» på 52 lovforslag i 2022. De vedtatte forslagene gir en forventet reduksjon i den totale administrative byrden på 7,3 milliarder euro. Kommisjonen skriver at digitalisering og digitale løsninger ofte bidrar til å oppnå kostnadsbesparelser.

Undersøkelse på byråkrati

2. oktober publiserte CEA-PME European Entrepreneurs resultatet av en undersøkelse de har gjort blant sine medlemmer i 15 land. Undersøkelsen ble kjørt blant små og mellomstore bedrifter i Europa, og omhandlet hvordan byråkrati tok tid fra bedrifter.

Resultat av undersøkelsen er oppsummerte i fem punkter som viktige for entreprenører i Europa:

  1. Tid betyr noe – små og mellomstore bedrifter ønsker å spare 25 % av tiden sin fra å overholde reglene. Dette vil føre til økonomiske besparelser, men også i mindre tungvinte prosedyrer.
    For selskaper er dette viktigere enn å kutte antallet lover eller deres relaterte rapporteringsplikter.
  2. Klar tolkning – Noen regelverk oppfattes som problematiske da deres virkning og anvendelser ofte er uklar. De må forklares bedre og bli gjort mer lettlest.
    For eksempel oppfattes GDPR fortsatt som å forårsake flere problemer enn tidligere lovverk for databeskyttelse. Men det avhenger hovedsakelig av feil tolkning fra advokater, nasjonale offentlige myndigheter og bedrifter selv.
  3. En «Once Only»-tilnærming – Europeiske SMB tror at alt som kan produseres bare én gang, f.eks. rapporteringsforpliktelser, bør standardiseres og gjøres kun én gang. Og denne ene rapporteringen bør anerkjennes som gyldig for ulike behov og i alle 27 medlemsland.
  4. Digitaliser så mye som mulig – I 2023 er produksjon av papir, håndsignering og sending med faks eller post helt anakronistisk. Byråkratiske prosedyrer bør skje i digitalt format, noe som reduserer byrden for bedrifter betydelig.
  5. Handle raskt – små og mellomstore bedrifter trenger resultater maksimalt de neste par årene, ellers vil våre selskaper være mindre konkurransedyktige på den globale scenen.

Les også: Rekonstruksjon – et alternativ til konkurs?

– Jeg er ikke overrasket over resultatene i denne rapporten eller denne undersøkelsen. Små og mellomstore bedrifter bruker mye av den dyrebare tiden sin på å fortolke reglementer som er uoversiktlig og vanskelig skrevet. Jeg håper at politikerne tar inn over seg disse resultatene så det blir enklere for næringslivet og bedriftseiere å drive virksomhetene sin i årene som kommer, avslutter Rytman.