Reiselivsbransjen har fått mest corona-støtte

Geiranger - Foto: Pixabay
Bilde: Geiranger - Foto: Pixabay

Det er reiselivsbransjen som har fått utbetalt mest i støtte fra kompensasjonsordningen som er etablert under koronakrisen. Det viser ferske tall fra SSB fredag.

Les også: Fjerner egenandelen i kompensasjonsordningen

De fleste mottakerne befinner seg i gruppen «annen tjenesteyting», som inkluderer frisører og annen skjønnhetspleie, etterfulgt av næringsgruppene «varehandel» og «reiseliv».

Gjengangere

Ser man på fordelingen av total bevilget støtte, er det reiselivsbransjen som fikk mest støtte fra kompensasjonsordningen , mens «faglig og vitenskapelig tjenesteyting», «IKT-næringen» og «teknologiindustri» er gjengangere blant næringer som får mest støtte fra det ordinære virkemiddelapparatet, skriver SSB.

Les også: 3 grep for en mer inkluderende kompensasjonsordning

Kompensasjonsordningen ble innført i april som et krisetiltak for å hjelpe corona-rammede bedrifter med faste kostnader. Torsdag ble regjeringspartiene og Frp enige om å fjerne egenandelen i ordningen, slik at enda flere av de mindre bedriftene skal få hjelp av ordningen.

Egenandelen ble først satt til 10.000 kroner, men etter påtrykk fra SMB Norge ble den først redusert og nå altså fjernet helt.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge