Fagnettstedet for SMB-sektoren

Foto: Helse og Omsorgsdepartementet

Regjeringen kommer med nye coronatiltak for næringslivet

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Mandag legger regjeringen frem en ny stortingsproposisjon med tiltak som skal hjelpe norsk økonomi og næringsliv gjennom coronakrisen. Noen av tiltakene har kommer frem allerede.

Les også: Næringsministeren: Kredittforsikring har gitt økt handel 

Regjeringen har varslet en pressekonferanse om de nye tiltakene mandag kl 10.00.  Her er en liste over tiltak som har blitt «lekket» i mediene så langt.  Listen oppdateres fortløpende:

Les også: Flere coronarammede bedrifter kan få støtte

Tiltak i den nye coronapakken:

* Regjeringen foreslår tiltak som er spesielt rettet mot reiselivet og eventbransjen ut 2020. Det skjer etter at den generelle kontantstøtten (kompensasjonsordningen) for bedrifter ble avviklet fra 1. september.

* Permitteringsperioden utvides til 52 uker fra 1. november. Tiltaket koster anslagsvis 540 millioner kroner i år og neste år.

* 900 millioner kroner settes av til en ny stimuleringsordning for arrangementer i kultursektoren fra 1. oktober.

* En ny milliard settes av for å kompensere inntektstapene i idretten og frivilligheten.

* Rundt 400 millioner brukes til å forlenge perioden med forhøyet dagpengesats ut året.

* En ordning foreslås for foreldre som har brukt opp kvoten med omsorgsdager, dersom barnas skole eller barnehage blir stengt på grunn av lokale smitteutbrudd.

* Studenter som jobber i helse- og omsorgssektoren, får fritak for inntektsgrensa i Lånekassen, slik at de ikke mister stipendet om de tjener for mye. Det samme gjelder politistudenter som jobber i politiet.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge