Regjeringen kommer med nye coronatiltak for næringslivet

Foto: Helse og Omsorgsdepartementet
Bilde: Foto: Helse og Omsorgsdepartementet

Mandag legger regjeringen frem en ny stortingsproposisjon med tiltak som skal hjelpe norsk økonomi og næringsliv gjennom coronakrisen. Noen av tiltakene har kommer frem allerede.

Les også: Næringsministeren: Kredittforsikring har gitt økt handel 

Regjeringen har varslet en pressekonferanse om de nye tiltakene mandag kl 10.00.  Her er en liste over tiltak som har blitt “lekket” i mediene så langt.  Listen oppdateres fortløpende:

Les også: Flere coronarammede bedrifter kan få støtte

Tiltak i den nye coronapakken:

* Regjeringen foreslår tiltak som er spesielt rettet mot reiselivet og eventbransjen ut 2020. Det skjer etter at den generelle kontantstøtten (kompensasjonsordningen) for bedrifter ble avviklet fra 1. september.

* Permitteringsperioden utvides til 52 uker fra 1. november. Tiltaket koster anslagsvis 540 millioner kroner i år og neste år.

* 900 millioner kroner settes av til en ny stimuleringsordning for arrangementer i kultursektoren fra 1. oktober.

* En ny milliard settes av for å kompensere inntektstapene i idretten og frivilligheten.

* Rundt 400 millioner brukes til å forlenge perioden med forhøyet dagpengesats ut året.

* En ordning foreslås for foreldre som har brukt opp kvoten med omsorgsdager, dersom barnas skole eller barnehage blir stengt på grunn av lokale smitteutbrudd.

* Studenter som jobber i helse- og omsorgssektoren, får fritak for inntektsgrensa i Lånekassen, slik at de ikke mister stipendet om de tjener for mye. Det samme gjelder politistudenter som jobber i politiet.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge