Flere coronarammede bedrifter kan få støtte

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Flere coronarammede bedrifter kan få støtte

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nærings- og fiskeridepartementet utvider adgangen til å gi støtte til bedrifter som har fått økonomiske vanskeligheter som følge av coronapandemien. Det opplyser næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Dette gjøres gjennom et såkalt gruppeunntak i statsstøtteregelverket.

– Dette er gode nyheter for mange av landets små- og mellomstore bedrifter som i utgangspunktet er levedyktige, men som er blitt hardt rammet av pandemien, sier Nybø i en kommentar.

Les også: Permitteringsperioden utvides til 52 uker

Gruppeunntak

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt en ny forskrift som gjennomfører en endring i det såkalte gruppeunntaket. Gruppeunntaket er en EU-lov som åpner for å gi visse typer støtte uten å melde fra til ESA på forhånd, slik hovedregelen er.

Frem til nå har det vært forbudt å gi støtte under gruppeunntaket til bedrifter som er i økonomiske vanskeligheter, da det anses som særlig konkurransevridende.

Bedrifter som var i økonomiske vanskeligheter før pandemien inntraff, og som fortsatt er det, vil imidlertid fortsatt ikke få støtte under gruppeunntaket.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

Bli SMB medlem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.