Flere coronarammede bedrifter kan få støtte

Næringsminister Iselin Nybø (V) Foto: NHD
Bilde: Næringsminister Iselin Nybø (V) Foto: NHD

Nærings- og fiskeridepartementet utvider adgangen til å gi støtte til bedrifter som har fått økonomiske vanskeligheter som følge av coronapandemien. Det opplyser næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Dette gjøres gjennom et såkalt gruppeunntak i statsstøtteregelverket.

– Dette er gode nyheter for mange av landets små- og mellomstore bedrifter som i utgangspunktet er levedyktige, men som er blitt hardt rammet av pandemien, sier Nybø i en kommentar.

Les også: Permitteringsperioden utvides til 52 uker

Gruppeunntak

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt en ny forskrift som gjennomfører en endring i det såkalte gruppeunntaket. Gruppeunntaket er en EU-lov som åpner for å gi visse typer støtte uten å melde fra til ESA på forhånd, slik hovedregelen er.

Frem til nå har det vært forbudt å gi støtte under gruppeunntaket til bedrifter som er i økonomiske vanskeligheter, da det anses som særlig konkurransevridende.

Bedrifter som var i økonomiske vanskeligheter før pandemien inntraff, og som fortsatt er det, vil imidlertid fortsatt ikke få støtte under gruppeunntaket.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge