Nå trenger vi et næringslivsopprør!

SMB Norge, ledet av administrerende direktør Jørund H. Rytman, tar initiativ til et næringslivsopprør. Morten Wiese (fra venstre), Ksenia Stanishevski, Pål Atle Skjervengen, Jørund H. Rytman, Donna Kastrati og Karl-Anders Grønland).
Bilde: SMB Norge, ledet av administrerende direktør Jørund H. Rytman, tar initiativ til et næringslivsopprør. Morten Wiese (fra venstre), Ksenia Stanishevski, Pål Atle Skjervengen, Jørund H. Rytman, Donna Kastrati og Karl-Anders Grønland).

SMB Norge tar nå initiativ til et næringslivsopprør! Skriv under vårt opprop i dag!

Rammebetingelsene for norsk næringsliv har blitt betydelig svekket. SMB Norge, som er landets interesseorganisasjon for de små og mellomstore bedriftene, mener derfor det er nødvendig med et næringslivsopprør i Norge.

Årsaken til svekkelsen av rammebetingelsene er politiske beslutninger – eller mangelen på sådan – av regjeringen og flertallet på Stortinget. I den senere tid opplever vi at rammebetingelsene for landets bedrifter har blitt svekket i betydelig grad. Vi i SMB Norge vil peke på særlig to faktorer som i betydelig grad har svekket rammebetingelsene for landets små og mellomstore bedrifter: Mindre forutsigbarhet – og økte skatter, avgifter og kostnader til energi

Skriv under på næringslivsopprøret her!

Det er nødvendig at alle som eier og driver en liten eller mellomstor bedrift, står sammen – skulder ved skulder – og forventer at våre politikere endrer kurs. Det må bli enklere, billigere og mer forutsigbart for norske eiere å drive bedrift i Norge.

SMB Norge tar derfor initiativ til et opprør, og fremmer tydelige krav til regjeringen og Stortinget:

  • Forutsigbare rammebetingelser for norske bedrifter.
  • Fjerne ekstraskatten på norsk eierskap.
  • Ekstra arbeidsgiveravgift på lønninger over 750.000 må fjernes.
  • Akseptabelt og forutsigbart prisnivå på kraft for næringslivet.

Vi håper landets over 600.000 bedrifter og bedriftseiere – og du – blir med oss i SMB Norge på dette næringslivsopprøret – og at vi sammen kan påvirke våre folkevalgte til å fastsette rammevilkår for et robust og fremtidsrettet næringsliv!

Les oppslag i E24 om næringslivsopprøret her.