I meldingen peker regjeringen på at coronapandemien har hatt store konsekvenser for norsk økonomi. “Mange har dessverre mistet jobben, og svært mange er blitt permitterte”, heter det i meldingen.

Les også: Forsiktig optimisme blant småbedriftene

Utvider ordningen

Torbjørn Røe Isaksen

– Vi varslet før sommeren at vi ville følge situasjonen i arbeidsmarkedet nøye, og komme tilbake i august med en vurdering av behovet for å utvide permitteringsperioden ytterligere, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Selv om vi ser lyspunkter i deler av økonomien, er usikkerheten fortsatt så stor at vi nå velger å utvide permitteringsordningen fra 26 til 52 uker fra 1. november, legger han til.

For næringslivet vil utvidelsen av permitteringsperioden gjøre coronasituasjonen mer håndterbar, mener næringsminister Iselin Nybø.

– Dette vil avhjelpe krisen i store deler av næringslivet generelt, og i den hardt rammede reiselivsnæringen spesielt. Mange bedrifter står i fare for å miste viktig kompetanse under coronakrisen, sier Nybø.

– Den utvidede permitteringsperioden kan bøte på det. Det er samtidig viktig at vi fortsetter den nødvendige omstillingen i næringslivet og at bedrifter med vekstmuligheter fortsatt får tilgang på kompetent arbeidskraft, understreker næringsministeren.

Les også: Vi ble reddet av tiltak fra myndighetene

Næringsminister Iselin Nybø (Foto: Venstre)

Arbeidsgiverperiode 2

Regjeringen peker samtidig på at det er viktig å sikre at arbeidsgiver løpende vurderer hvor nødvendig det er å holde arbeidstakere permitterte.

“Virksomheter i vekst må få tilgang på nødvendig arbeidskraft. I tillegg foreslår regjeringen derfor en arbeidsgiverperiode II på fem dager etter 30 ukers permittering fra 1. januar 2021. Arbeidsgiverperiode II vil gjelde alle som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. januar”, heter det i meldingen.

– Arbeidsmarkedet har blitt gradvis bedre siden mai, og antallet permitterte har falt kraftig. Likevel er det flere bransjer som reiseliv og eksportrettet industri som møter stor usikkerhet utover høsten. Derfor lytter vi til partene i arbeidslivet og utvider permitteringsordningen, sier  Røe Isaksen.

Maksimal periode

Regjeringen legger til grunn at disse endringene er knyttet til den ekstraordinære situasjonen norsk økonomi nå opplever, og at behovet for utvidet permitteringsperiode er midlertidig. Det legges derfor til grunn at maksimal periode med fritak for lønnsplikt og dagpenger under permittering igjen blir 26 uker for permitteringer som iverksettes etter 30. juni 2021, dersom forholdene ligger til rette for det.

Samtidig som permitteringslengden utvides til 52 uker fra 1. november, går man tilbake til det normale regelverket der maksimal permitteringsperiode vurderes innenfor en 18 måneders periode.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge