Pensjonsforsikring i DNB for medlemmer i SMB Norge

Tjenestepensjon utbetales som alderspensjon i tillegg til folketrygden.

Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende kan etablere tjenestepensjon med fullt skattefradrag for innbetalt premie. Du kan nå spare inntil 7 % av brutto personinntekt mellom 1 G og 12 G.

Det kreves at du er registrert i Brønnøysundregistrene og har organisasjonsnummer for å få tegne egen tjenestepensjon.

Innskuddsfritak

I tilknytning til tjenestepensjonen må alle tegne en obligatorisk forsikringsdekning som kalles innskuddsfritak. Denne forsikringen fortsetter sparingen på gitte vilkår dersom du skulle bli helt eller delvis arbeidsufør etter 12 måneders sykmelding.

Les også: Forsikring ved permittering

Uførepensjon

For å sikre deg enda bedre kan du knytte uførepensjon til avtalen. Den erstatter inntektstap ved uførhet, og kommer i tillegg til arbeidsavklaringspenger eller uførepensjonen fra folketrygden. Erstatningen blir utbetalt månedlig dersom du får nedsatt din arbeidsevne med minst 20 % i mer enn ett år. Utbetalingen starter etter 12 måneders sykemelding, dersom du mottar arbeidsavklarings-penger fra NAV.

Premie til uførepensjon gir fullt skattefradrag.

Plikt til å etablere tjenestepensjon

Driver du et foretak med ansatte som utgjør mer enn 0,75 årsverk, er du pliktig å ha tjenestepensjon. I slike tilfeller må det etableres en pensjonsavtale hvor sparingen minimum utgjør 2 % av lønn mellom 1 G og 12 G.

Les også: Styreansvarsforsikring

I tillegg skal ordningen omfatte innskuddsfritak slik at sparing til alderspensjon opprettholdes for ansatte som blir langtidssyke eller helt eller delvis arbeidsuføre. Alle ansatte over 20 år med minst 20 % stilling skal være med i tjenestepensjonen.

Sparing for bedrifter med ansatte

Bedrifter som har ansatte, kan innbetale mer enn minstekravet på 2 %.

Innskuddsgrensene er slik:

Opp til 7 % av lønn inntil 7,1 G (kr 719 592).

Opp til 25,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G (kr1 216 212).

Kostnader

SMB Norges tjenestepensjon er forhandlet fram for en større gruppe. Det betyr at kostnadene fordeles på mange, og blir mye lavere enn ved kjøp av individuell pensjon.

Les også: CORONAKRISEN: Hva dekkes av forsikringen?

Foruten kostnadene til sparing og innskuddsfritak påløper følgende omkostninger:

Administrasjonskostnader på kr 122 (0,12 % av G per ansatt per år.).

Forvaltningskostnader er 0,40 %, uavhengig av spareprofil.

Tjenestepensjon tilbys av DNB Livsforsikring.

Fristen for å få skattefradrag for 2020 er 15. mars 2021. Da må innbetalingen være foretatt.

Dersom du er interessert eller har spørsmål, ta kontakt med SMB Norge Forsikring på [email protected] eller på telefon: 23 35 70 20

[button link=”mailto:[email protected]” size=”large” target=”new” color=”red”]Ta kontakt[/button]