Styreansvarsforsikring

Det er ikke umulig, i disse krisetider, at styre og ledelse i en bedrift kan bli saksøkt for virksomhetens håndtering eller mangel på håndtering av Covid-19.

Styret har det endelige ansvaret for etablering av de nødvendige rutiner for risikostyring og internkontroll, og at det utvises en generell «duty of care» overfor ansatte og kunder.

Bedrifter bør innføre og håndtere interne retningslinjer som minst tilsvarer myndighetenes anbefalinger.

Vi anbefaler at bedrifter evaluerer i hvilket omfang Koronaviruset utgjør en vesentlig operasjonell økonomisk risiko, direkte eller indirekte, slik at styret og ledelsen har et bedre grunnlag for de beslutninger man tar i relasjon til Covid-19.

Styreansvarsforsikringer inneholder generelt ingen unntak for Covid-19, og vi er heller ikke kjent med at forsikringsselskapene har planer om å introdusere noen begrensninger i dekningen.

HER FINNER DU MER INFORMASJON OM SMB NORGES FORSIKRINGER