Fondet skal sørge for frisk såkornkapital på minst 300 millioner kroner, og med mål om 500 millioner kroner. Staten går inn med 150 millioner kroner, mens forvalterne skal hente inn 150 til 350 millioner kroner i privat kapital.

Det er ProVenture Management III som har fått ansvaret for å forvalte det nye såkornfondet.

To av tre nye jobber

– Norge trenger unge vekstbedrifter. For disse er tilgang på kompetent kapital en utfordring som såkornfondene bidrar til å løse. Dette nye fondet skal investere i 20 til 30 unge bedrifter med internasjonalt vekstpotensial, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Torbjørn Røe Isaksen, Næringsminister

Det nye fondet vil rette seg mot oppstartsbedrifter som leverer digitale produkter og løsninger. Regjeringen besluttet å opprette det nye såkornfondet i revidert nasjonalbudsjett 2018.

– Gjennom såkornfondene avlaster staten private investorer for risiko. Såkornfond bidrar med både penger, nettverk og kompetanse. Jeg håper og tror at investorer i hele landet vil være med på å bygge opp fremtidens næringsliv, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les også: Hvorfor feiler så mange små bedrifter?

Oppstart 2020

Det nye fondet drives på markedsmessige vilkår. Målet er å få fondet operativt i fjerde kvartal i år og at det skal gjøre sin første investering i første kvartal 2020. ProVenture Management III har base i Trondheim og Stavanger.

Tidligere såkornfond har investert i bedrifter som for eksempel GasSecure, Kolonial.no, Xeneta, Boost Ai, SkandiaEnergi Holding, Swarm64 og Northern.Tech Holding.

Her finner du mer informasjon om fondet!