Nye krav til arbeidsavtalen fra 1. juli 2024

Fra 1. juli 2024 kommer det nye krav til hvilke opplysninger arbeidsavtalen skal inneholde.
Bilde: Fra 1. juli 2024 kommer det nye krav til hvilke opplysninger arbeidsavtalen skal inneholde.

Fra 1. juli 2024 kommer det nye krav til hvilke opplysninger arbeidsavtalen skal inneholde. Endringene skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår. De kommer i tillegg til de kravene som allerede står i arbeidsmiljøloven.

Nytt krav til når arbeidsavtalen skal være klar

Avtalen skal være klar senest syv dager etter oppstart. For arbeidsforhold som varer over én måned, skjerpes kravet til når arbeidsavtalen skal foreligge.

Mens den tidligere skulle være klar senest én måned etter oppstart, stiller lovendringen krav om at den skal være signert og klar senest en uke etter at arbeidsforholdet startet.

Les også: Revidert nasjonalbudsjett: – Regjeringen tar ikke problemene i næringslivet på alvor

Nye krav til hva arbeidsavtalen skal inneholde

Arbeidssted

Hvis arbeidstakeren ikke har fast arbeidssted, skal avtalen opplyse om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder eller fritt kan bestemme arbeidsstedet sitt.

Prøvetid

Hvis arbeidsavtalen har en bestemmelse om prøvetid, kan den aldri være mer enn seks måneder. Fra 1. juli kommer det i tillegg krav om at den eventuelle prøvetiden i midlertidige arbeidsforhold aldri kan vare lenger enn halvparten av ansettelsestiden.

Fravær betalt av arbeidsgiver

Avtalen må ha opplysninger om hva slags fravær som blir betalt av arbeidsgiver.

Oppsigelse

Arbeidsavtalen må opplyse om hvordan arbeidsgiver eller arbeidstaker skal gå fram for å avslutte arbeidsforholdet. Kravet kan oppfylles ved å vise til lover, forskrifter eller tariffavtaler.

Lønn og godtgjørelse

Arbeidsavtalen må som før inneholde opplysninger om lønn, eventuelle tillegg og andre godtgjørelser, tidspunkt og hvordan lønnsutbetaling skal skje.

Fra 1. juli kommer i tillegg krav om at de ulike elementene som inngår i lønnen, må oppgis for seg.

Arbeidstid

Dersom den daglige eller ukentlige arbeidstiden varierer, skal avtalen opplyse om dette. Den skal også gi mulighet til å beregne når arbeidstakeren skal arbeide.   

Ordninger for vaktendringer

Arbeidsavtalen skal opplyse om ordninger for vaktendringer og for arbeid utover avtalt arbeidstid eller arbeidsplan. Avtalen skal også opplyse om betaling for slikt arbeid.

Kravet oppfylles ved å vise til lover, forskrifter eller tariffavtaler.

Les også: Vil ha ROSE prosjektet til Norge

Innleiers identitet

Avtalen må oppgi navn på innleier dersom arbeidsgiveren er et bemanningsforetak og arbeidstakeren leies ut til en innleier. Dette kan oppgis i et vedlegg eller tillegg til avtalen så snart innleieren er kjent.

Innleiers identitet skal oppgis både ved starten av arbeidsforholdet og ved skifte av innleievirksomhet underveis i arbeidsforholdet.

Rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver tilbyr

Avtalen skal opplyse om rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver eventuelt tilbyr.

Den skal bare oppgi omfanget av opplæringen og den generelle opplærings- og kompetanseutviklingspolitikken. Den trenger ikke å inneholde detaljert informasjon eller liste opp alle opplæringstilbud eller grunnleggende opplæring som skjer i alle arbeidsforhold.

Ytelser til sosial trygghet som arbeidsgiver betaler for

Avtalen skal opplyse om ytelser som arbeidsgiver betaler for helt eller delvis. Den skal også oppgi navn på institusjonene som mottar innbetaling fra arbeidsgiver. Eksempler er pensjonsordninger, forsikringsordninger og sykelønn.

Arbeidsgiver trenger ikke å beskrive alle detaljer og vilkår, men kan henvise til lover, forskrifter eller tariffavtaler.

Endringene kommer fra EU direktiv

Endringene i arbeidsmiljøloven gjennomfører et EU-direktiv om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår (arbeidsvilkårsdirektivet).