Ny nordisk bærekraftstandard for norsk SMB-sektor

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ny nordisk bærekraftstandard for norsk SMB-sektor

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Flere nordiske bransjeorganisasjoner har gått sammen om en felles standard for bærekraftrapportering for næringslivet, inkludert de aller minste bedriftene.

Les også: Ny rapport viser at SMB-sektoren må inkluderes bedre i det grønne skiftet

Rune Aale-Hansen, Regnskap Norge

Den nordiske bransjeorganisasjonen Nordic Accountant Federation (NAF) lanserte forrige uke en felles nordisk standard for bærekraftrapportering. Standarden, Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS), er den første på markedet som er tilpasset små og mellomstore bedrifter.

– For første gang har små og mellomstore bedrifter fått et verktøy som gjør det mulig å rapportere på bærekraft på en konkret og overkommelig måte. Hittil har slik rapportering vært forbeholdt selskaper med store ressurser, eller også preget av såkalt grønnvasking, forteller Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge i en pressemelding.

Les SMB Norges rapport: SMB-enes rolle i det grønne skiftet

Aale-Hansen peker videre på at den nye rapporteringsstandarden vil medføre flere krav til leverandørene – de små og mellomstore selskapene. Krav vil også komme fra bankene, som i økende grad møter forventninger fra kunder, investorer og myndigheter. SMB-er som kan vise hvordan de jobber med klimamessige, sosiale og økonomiske forhold, vil de kommende årene ha et konkurransefortrinn, hevder Aale-Hansen.

Les også: Hva skjedde med «alle skal med?»

Gulrot

Kristin Hofstad, SMB Norge

Kristin Hofstad, som er konstituert administrerende direktør i SMB Norge er glad for at SMB-sektoren blir inkludert i debatten om bærekraft, men etterlyser en større vilje til å lytte til de minste bedriftene når nye regelverk og forskrifter blir utformet, også på dette området.

– Vi publiserte i fjor en rapport som viste tydelig at dersom man skal få til et grønt skifte i norsk næringsliv så er man helt avhengige av å også få med seg SMB-sektoren. Det krever imidlertid at man blir mye flinkere til å lytte til hva bedriftene selv sier de trenger for å få dette til, og ikke minst at man velger gulrot fremfor pisk for å få alle med, understreker Hofstad.

– Det siste de minste bedriftene trenger akkurat nå er nye kompliserte og tidkrevende rapporteringskrav som tar fokus vekk fra det de faktisk bør fokusere på, nemlig å skape verdier og lønnsomhet på vei ut av den største krisen for norsk næringsliv siden krigen.

– Hvis denne nye standarden skal ha en positiv effekt så må den være utformet på en måte som gjør at bedriftene selv ønsker å bli inkludert, understreker Hofstad.

 

Visste du at medlemmer i SMB Norge får gratis juridisk bistand? Les mer om medlemskap her!

 

Bli SMB medlem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.