NY KRISEPAKKE: Senker arbeidsgiveravgiften

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

NY KRISEPAKKE: Senker arbeidsgiveravgiften

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Partiene på Stortinget har blitt enige om en ny krisepakke som inkluderer reduksjon av arbeidsgiveravgiften. Det ble klart under en pressekonferanse på Stortinget torsdag morgen.

Den nye pakken inkluderer også tiltak for å styrke sykehusene, NAV og kommuneøkonomien. i tillegg har man vedtatt at studenter med deltidsjobb skal sikres en inntekt

Les også: Enighet om ny krisepakke

Lyttet til

SMB Norges administrerende direktør, Olaf Thommessen er svært fornøyd med beslutningen om å redusere arbeidsgiveravgiften.

– Vi er glade for at storting og regjering har lyttet til innspill fra næringsliv og særlig SMB-sektoren. Dette er et viktig første skritt for å frigi arbeidsgiveravgiften totalt i samme tidsrom, sier Thommessen.

Les også: SMB Norge med 5 krav til Regjeringen

Konkurser

Olaf Thommessen, SMB Norge

I en undersøkelse som SMB Norge publiserte onsdag kveld oppga 4 av 10 bedrifter at de ser en reell fare for å gå konkurs. Thommessen mener en reduksjon i arbeidsgiveravgiften vil være til stor hjelp for landets små og mellomstore bedrifter.

– Nesten halvparten av SMB Norges medlemsbedrifter frykter nå konkurs. Det kan totalt sett innebære så mange som 40.000 konkurser som følge av denne fortvilte situasjonen. Pakken som de har blitt enige om i dag er et svært viktig virkemiddel for å unngå det, konstaterer han.

Her er hovedpunktene i avtalen som ble presentert torsdag:

  • Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder
  • NAV, kommuner og helsevesenet skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien
  •  Regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien så raskt som mulig.
  • Regjeringen skal komme tilbake med forslag som kan sikre reduserte takster på riksveiferger for en avgrenset periode.
  •  Vurdere om nettundervisning fra voksenopplæring, Universiteter, Høgskoler og fagskoler skal tilgjengeliggjøres
  • Det etableres en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivilligheten. Les mer om dette her.
  • Regjeringen bes sikre at forskyvning av inntekt, og dermed midlertidig inntektsøkning, som følge av de midlertidige korona-tiltakene ikke går til fradrag i bostøtten, og umiddelbart fremme eventuelle forslag som er nødvendig for å sikre dette. Bostøtte som er utbetalt i påvente av senere ytelse, må også avgrenses mot senere utbetalinger.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

Bli SMB medlem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.