Næringspolitikere gjestet årsmøtet i Oslo

Onsdag 10. april 2024 holdt SMB Norge Region Oslo og Akershus sitt årsmøte på Restaurant Louise på Aker Brygge. Flotte maritime lokaler ga en fin ramme rundt årsmøtet som samlet nesten 30 personer. Til årsmøtet var sentrale næringspolitikere i regionen invitert.

Byråd for næring i Oslo, Anita Leirvik North (Høyre), og fylkesråd for næring i Akershus fylkeskommune, Ida Lindtveit Røse (KrF), var invitert og stilte opp for å holde foredrag om viktige saker for næringslivet i henholdsvis Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Les også: Medlemsbedrift i SMB Norge vil saksøke staten

Begge politikere la vekt på at det var viktig å lytte til næringslivet og ønsket dialog. Mange spørrelystne deltakere stilte spørsmål. Mange av SMB Norges bedrifter er opptatt av formuesskatten, skatter og avgifter, byråkratiet man møter som næringsdrivende, og hvordan man kan få tilgang til kvalifisert arbeidskraft.

Regionleder Hilde Apneseth takket for at både byråden og fylkesråden stilte opp, og så frem til videre god dialog mellom næringslivet og politikerne.

Les også: Godt oppmøte på innspillsmøte med næringsministeren

Etter seansen med foredrag og spørsmål var det tid for ordinære årsmøtesaker. Det er et aktivt år som SMB Norge Region Oslo og Akershus legger bak seg, og årsmøtet hadde mange gode innspill til aktiviteter for de kommende månedene.

Alle valg til nytt regionstyre var enstemmig, og etter årsmøtet kunne deltakerne samle seg til felles middag og sosialt samvær. Dermed fikk nok mange muligheten til å utvide sitt nettverk ytterligere, og årsmøtene er gode arenaer for nettverksbygging blant bedriftsledere i SMB Norges små og mellomstore bedrifter.