Næringslivettrenger lærlinger og fagkompetanse

Fagarbeidere er en ettertraktet ressurs i arbeidslivet. Samfunnet har et enormt ansvar for å bedre statusen til yrkesfagene og sørge for at flere fullfører. Det betyr at skolen, politikere, foreldre og bedrifter må dra i samme retning for å snu utviklingen.

Les også: Et godt arbeidsliv

Vi må tenkte nytt om utformingen av skolehverdagen til elevene, og sørge for at det finnes nok lærlingplasser ute i bedriftene.

Respekten for fagarbeidere og statusen til yrkesfaglinjene må heves. For at norske bedrifter skal være konkurransedyktige med hensyn til arbeidskraft og oppdrag, må satsingen på kunnskap og kompetanse styrkes.

Les også:  Visste du at et medlemskap i SMB Norge gir deg tilgang på gratis juridisk rådgivning?

SMB Norge mener:

Den nasjonale fraværsgrensen må videreføres.

Lærlingtilskuddet må økes til det samme nivået som en elev som går studiespesialiserende.

Vi trenger mer praktiskrettet teori på yrkesfag.

Vi må styrke samarbeidet mellom rådgivningstjenesten i skolen, NAV og karriereveiledningssentrene.

Det offentlige må jobbe bevist med å øke antall lærebedrifter og lærlingeplasser.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge