[vc_row][vc_column][vc_column_text]SMB Norge ønsker et trygt og anstendig arbeidsliv. Samtidig må vi passe på at regelverket ikke blir et hinder for bedriftens muligheter til vekst og verdiskaping.

Les også: Verdens beste sykelønnsordning

Spillereglene i arbeidsmiljøloven må være like for alle bedrifter. Fremforhandlede ordninger i en hovedbedrift på et prosjekt må også gjelde for deres underleverandører, uavhengig av om de er organisert eller ikke.

Uorganiserte bedrifter må også få muligheten til å forhandle med sine ansatte om unntak i lovens bestemmelser der det gis adgang for dette, så fremt arbeidstilsynet godkjenner avtalen.

Les også:  Visste du at et medlemskap i SMB Norge gir deg tilgang på gratis juridisk rådgivning?

SMB Norge mener:

Fremforhandlede ordninger i en hovedbedrift må også gjelde for underleverandører på samme
prosjekt.

Der loven åpner for det, bør arbeidstaker og arbeidsgiver i en uorganisert bedrift få anledning til avtale avvik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Arbeidsgivers lønnsplikt må utgå ved permittering.

Strengere straff ved grove brudd på arbeidsmiljøloven.

Vi trenger økt samarbeid og informasjonsflyt mellom offentlige etater som Nav, Politi, Skatteetaten og Arbeidstilsynet.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]