– Mer til bedrifter som faller utenfor dagens ordning

SMB Norge har fått gjennomslag på viktige punkter, konstaterer Jørund Rytman og viser til mer penger til bedrifter som faller utenfor dagens ordning og utsettelse av innbetaling av utsatt skatt og avgift. Fredag kl. 12.00 presenterte regjeringen sin nye krisepakke. Jørund Rytman i SMB Norge er svært fornøyd med regjeringens beslutning om å gi kommuner […]

Her er regjeringens nye krisepakke!

Regjeringen legger i dag frem forslag om nye og forlengede økonomiske tiltak på til sammen 16 milliarder kroner. Forslagene er blant annet rettet mot unge, studenter og permitterte. Saken oppdateres… – Gjennom hele pandemien har vi sagt at vi skal gjøre det som trengs for at Norge kommer gjennom krisen på en best mulig måte. […]