Kriminalitet mot næringslivet må tas på større alvor!

Over 30 prosent svarer i undersøkelsen til SMB Norge at de har vært utsatt for angrep.
Bilde: Over 30 prosent svarer i undersøkelsen til SMB Norge at de har vært utsatt for angrep.

SMB Norge har gjennomført undersøkelse blant sine medlemsbedrifter og spurt om svindelforsøk og digitale angrep. Nesten tredjeparten av små og mellomstore bedrifter sier at de har vært utsatt for svindelforsøk og digitale angrep, men bare et fåtall går til politiet.

Over 30 prosent svarer at de har vært utsatt for angrep. Av disse svarer svært få at de har anmeldt saken til politiet. Kun 9 prosent av de som har vært utsatt for angrep svarer at de har anmeldt saken, og av disse var 2/3 ikke fornøyd med politiets oppfølging.

– SMB Norge frykter at mange bedrifter ikke anmelder denne type kriminalitet for man antar at sakene vil bli henlagt. En anmeldelse anses da som nok en «byrde» i en hektisk hverdag for bedriftene. Det er derfor viktig at justisministeren og politiet kommuniserer tydelig at de ønsker at denne type saker anmeldes og at sakene etterforskes i større grad, sier administrerende direktør Jørund H. Rytman.

Les også: SMB Norge møtte næringsministeren

Økende problem

– Det er dessverre et økende problem at mange bedrifter og andre angripes digitalt, og utsettes for svindel. Dette vet vi utfra opplysninger fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, og de ser i sine risikorapporter at det problemet øker i omfang. Derfor må også myndighetene og politiet sette inn mer ressurser i dette arbeidet, sier Rytman.

Undersøkelsen viser at litt over 50 prosent av bedriftene mener de er godt eller litt forberedt på denne type angrep og kriminalitet.

– Det er gledelig at mange bedrifter mener de har fokus på dette, men spørsmålet er om man er godt nok forberedt. De kriminelle blir stadig mer sofistikerte, og derfor må vi også ha fokus på forebyggende arbeid og økt oppmerksomhet blant bedriftene for hvordan man kan sikre seg mot fremtidige angrep og svindelforsøk. SMB Norge håper på en god dialog med myndighetene om hvordan vi kan sette bedriftene enda bedre i stand til å være forberedt, uttaler Rytman.

– Må sette inn ressurser

Ifølge Rytman er det et økende problem at norske bedrifter og andre utsettes for digital svindel og angrep. NSM har i sin nyeste «Risiko»-rapport påpekt at det er en urovekkende økning i denne type kriminalitet, samtidig som tjenesten understreker at privat næringsliv har fått større betydning for Norges nasjonale sikkerhet i lys av sikkerhetspolitiske og teknologiske utviklingstrekk.

– Myndighetene og politiet må sette inn mer ressurser i dette arbeidet, påpeker Rytman.

Undersøkelsen viser at litt over halvparten av bedriftene mener de er godt, eller litt forberedt på å håndtere denne type trusler. Rytman mener det er positivt at mange bedrifter har fokus på digital sikkerhet, men stiller spørsmål ved om de er godt nok rustet.

– De kriminelle blir stadig mer sofistikerte. Derfor må vi ha økt fokus på forebyggende arbeid og bevisstgjøring blant bedriftene om hvordan de kan sikre seg mot fremtidige angrep og svindelforsøk, sier Rytman.

Les også: Hva er Norges største utfordring for å bevare velstand i fremtiden?

En tydelig trend

En av medlemsbedriftene til SMB Norge er selskapet 24SevenOffice, som leverer et nettbasert økonomisystem og et såkalt ERP-system for små og mellomstore bedrifter i Norden, med moduler for regnskap, fakturering, lønn og prosjektstyring som er levert til mer enn 30.000 norske virksomheter, et bredt spekter av selskaper fra Pizzabakeren til PwC.

Grunnleggeren av 24SevenOffice Stian Rustad sier at han registrerer en tydelig trend blant selskapets mange kunder.

– Vi ser at det har utviklet seg til å bli en kjensgjerning at det ikke er vits å anmelde kriminalitet, fordi politiet har ikke ressurser likevel. Det er det vi selv har sett, og som vi hører stadig. Vi har faktisk hørt det så mye at vi også har begynt å ta det som en sannhet. Så undersøkelsen til SMB Norge stemmer veldig med vårt inntrykk, sier Rustad.

Mistet respekten for politiet

Rustad sier at når han snakker med kunder og partnere, viser det seg at i 90 prosent av tilfellene er saken enten henlagt, eller så har de valgt å ikke anmelde fordi de ikke tror det fører noe sted.

– Det betyr at det begynner å bli en allmenn oppfatning at hvis du stjeler en million eller to fra en bedrift, så har ikke politiet ressurser til å håndtere det, og derfor kan du trygt gjøre det. Når denne holdningen sprer seg, mener vi at det er svært farlig.

– Det virker som om det ikke er noen respekt for politiet lenger. Og det skremmer meg litt, sier Rustad.

Han påpeker at en helt vanlig bedrift som taper én eller to millioner på grunn av kriminalitet opplever at ingenting skjer.

– Dette er et gjennomgående problem og en frustrasjon som jeg føler på, og som våre medlemmer og kunder åpenbart også føler på når de kommuniserer med oss, sier Rustad.

Saken først omtalt i Dagens Næringsliv.