SMB Norge møtte næringsministeren

Tirsdag 4. juni 2024 hadde næringsminister Cecilie Myrseth invitert SMB Norge til møte for å snakke om våre viktigste saker for de små og mellomstore bedriftene. Fra SMB Norge deltok forbundsstyrets leder Karl-Anders Grønland og administrerende direktør Jørund H. Rytman.

– SMB Norge setter pris på at den nye næringsministeren vil fortsette den gode dialogen som forgjengeren hadde med vår organisasjon, uttaler Karl-Anders Grønland og Jørund H. Rytman.

SMB Norge tok opp flere saker i møtet. Tidligere næringsministeren Jan Christian Vestre uttalte på SMB Norges debatt under Arendalsuka i 2022 at «Norge skal bli det beste landet i verden å starte og drive bedrift i».

– Vi minnet ny næringsminister om dette løftet, og håper at hun vi videre ambisjonsnivået og bidra til at bedriftene får en enklere og bedre hverdag i årene fremover, sier Rytman.

Les også: Hva er Norges største utfordring for å bevare velstand i fremtiden?

Etterlyste gründermeldingen

I den sammenheng var det også viktig for SMB Norge å etterlyse den varslede gründermeldingen, som mange venter på. Statsråden kunne fortelle SMB Norge at meldingen kommer, men den vil ikke legges frem nå i juni, men den vil komme etter sommerferien. Det vil ta være tidsnok til at Stortinget kan behandle meldingen nå til høsten.

– SMB Norge vil følge opp når meldingen kommer, og har store forventinger til at den vil inneholde forenklingstiltak for hverdagsnæringslivet og alle som starter og driver bedrift i Norge. Vi har et godt håp om at ministeren vil fortsette et samarbeid om å bevisstgjøre for det offentlige hvordan SMB-bedriftene opplever disse utfordringene og forhåpentligvis kunne oppfylle regjeringsplattformens løfte om 11 milliarder kroner i forenklinger, sier Grønland.

Les også: SMB Norge tar opp kampen for bemanningsforetakene og deres kunder

Utfordrende tider for deler av norsk næringsliv

SMB Norge tok også opp at det er utfordrende tider for deler av norsk næringsliv og dette må myndighetene ta på alvor. Spesielt ser vi dette i byggebransjen, innen detaljhandel og hos restaurantnæringen. Skatter og avgifter som rammer næringslivet ble også tema på møtet.

– Vi forventer at situasjonen for næringslivet dette adresseres i statsbudsjettet som legges frem i oktober. Dessverre var det lite fokus på næringslivet i revidert statsbudsjett som ble lagt frem i mai, så regjeringen har mulighet til å være med proaktiv i disse spørsmålene nå til høsten, sier Grønland.

I tillegg tok SMB Norge opp saker knyttet til at forenklingsarbeidet må fortsette, slik at unødvendig rapporteringskrav må gjennomgås. Regjeringen har ambisiøse mål innen forenkling, men har en lang vei å gå for å nå sine egne mål.