Kriminalitet mot næringslivet må tas på større alvor!

SMB Norge har gjennomført undersøkelse blant sine medlemsbedrifter og spurt om svindelforsøk og digitale angrep. Nesten tredjeparten av små og mellomstore bedrifter sier at de har vært utsatt for svindelforsøk og digitale angrep, men bare et fåtall går til politiet. Over 30 prosent svarer at de har vært utsatt for angrep. Av disse svarer svært […]