1 av 3 britiske SMB-eiere jobber over 50 timer i uka

En ny undersøkelse blant britiske småbedriftseiere viser at over en tredjedel jobber mer enn 50 timer i uken, 10 timer mer enn det nasjonale gjennomsnittet på 40 timer.

Les også: Kvinnelige bedriftsledere takler stress best

Jakten på det å skape sin egen arbeidsplass kan være svært tilfredsstillende, men den kommer også med en del utfordringer. En av disse er tidsklemma og balansegangen mellom jobb og fritid.

Ingen ferie

En undersøkelse som den digitale markedsplassen Airtasker har gjort, viser at over en tredjedel av britiske småbedriftseiere jobber over 50 timer i uken, vesentlig mer enn den gjennomsnittlige arbeidsuken i landet på 40 timer.

Også når det kommer til ferie skille småbedriftseiere seg ut. Hele 16 prosent oppgir at de ikke tok ut noen feriedager det foregåendeåret. På Østkysten var det så mange som 30 prosent av bedriftseierne som ikke tok seg råd til ferie i fjor.

Les også: På tide å hente inn ekstern daglig leder?

Undersøkelsen viste dessuten at kvinnelige småbedriftseiere unnet seg mindre ferie enn sine mannlige motparter. Her sa 81 prosent av kvinnene at de hadde hatt ferie året før, mens 85 prosent av mannlige bedriftseiere gjorde det samme.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge