Hvilket parti har flest stortingskandidater med SMB-erfaring?

Stortinget fatter hvert år mange vedtak som har stor påvirkning på hverdagen til norske bedriftseiere. Derfor har dinbedrift.no kartlagt kandidatene i årets stortingsvalg for å se hvor mange av dem som faktisk har erfaring fra å drive egen virksomhet. SMB Norge-sjef Kristin Hofstad mener svarene vi fikk var skuffende.

Om noen få uker er det valg og sammensettingen av Stortinget for de neste fire årene skal avgjøres. I løpet av den neste stortingsperioden vil landets øverste beslutningstakere fatte tusenvis av vedtak som i stor eller liten grad påvirker hverdagen til landets mange småbedriftseiere. SMB-sektoren utgjør 99 prosent av norsk næringsliv og står for nesten halvparten av verdiskapningen. Derfor mener  Norge-sjef Kristin Hofstad at sektoren bør være godt representert rundt bordene der avgjørelser blir tatt.

Takker SMB Norge for innsatsen under pandemien

Kristin Hofstad, Konstituert administrerende direktør i SMB Norge

– Når vi snakker med medlemmene våre så får vi ofte høre at beslutningstakere, både sentralt og lokalt, ser ut til å mangle forståelse for de praktiske konsekvensene av enkelte avgjørelser som blir tatt. Man opplever at politikere og byråkrater ikke forstår hvordan hverdagen ser ut for de mange småbedriftseierne landet rundt. Vi håper derfor at partiene selv er bevisst på dette i sine egne nominasjonsprosesser, forklarer Hofstad.

Les Kristins egen BLOGG om tallene her

Kartlegging

dinbedrift.no har fokusert på partienes egne førstekandidater og i tillegg tatt med øvrige kandidater som i følge NRK’s “supermåling” fra juni 2021 har en relativt stor sjanse for å bli valgt inn på Stortinget. I noen fylker vil det derfor være flere “toppkandidater”. Totalt har vi kartlagt 266 stortingskandidater fra samtlige av dagens stortingspartier og i alle valgkretser. Kartleggingen har bestått av en grundig gjennomgang av offentlig tilgjengelig informasjon.

Vi har sett på biografier på Stortingets nettside, lett etter informasjon på Facebook, LinkedIn, Proff.no, Purehelp,no og partienes egne hjemmesider. I tillegg har vi gått igjennom medieoppslag som sier noe om kandidatenes yrkesbakgrunn. For å begrense sjansen for feil har samtlige kilder deretter blitt kryss-sjekket. Vi tar likevel et lite forbehold om at kildene vi har benyttet kan være mangelfulle.

 

Store variasjoner

Partiet med klart færrest kandidater som har drevet egen bedrift er Sosialistisk Venstreparti (SV). Vi klarte faktisk ikke å finne en eneste toppkandidat i SV’s rekker med denne viktige erfaringen. Hos både Arbeiderpartiet (Ap) og Rødt er andelen 11 prosent, mens det vanligvis så SMB-vennlige partiet Venstre (V) har en andel på 16 prosent. I Kristelig Folkeparti (Krf) har nominasjonskomiteene stemt frem 21 prosent av sine kandidater med bakgrunn som bedriftseier.

Les mer om medlemskap i SMB Norge!

Ikke overraskende har både Høyre (H) og Fremskrittspartiet (Frp) en noe høyere andel kandidater med SMB-bakgrunn. Begge disse partiene har en andel på 26 prosent, det vil si at en av fire toppkandidater i de to største partiene på borgerlig side har egne erfaringer som bedriftseier. Senterpartiet (Sp) har naturlig nok mange kandidater med erfaring fra landbruket og ender på en klar andreplass med 32 prosent. Likevel er de ikke i nærheten av den soleklare vinneren, Miljøpartiet De Grønne, hvor hele 42 prosent av deres toppkandidater har erfaring fra å drive egen bedrift.

 

Verstingfylker

Ser man på de ulike valgkretsene så er forskjellene minst like store. I flere av de største regionene ser det ikke ut til at valgkomiteene har vektlagt erfaring fra SMB-sektoren i særlig stor grad. Oslo, Hordaland, Rogaland, Oppland og Østfold skiller seg ut i negativ forstand. I motsatt ende finner vi Vestfold, hvor hele 44 prosent av toppkandidatene har erfaring fra å drive bedrift.

Hofstad i SMB Norge mener tallene indikerer at det langt på vei er tilfeldig hvor mange kandidater som har kjent på kroppen hvordan det er å drive egen virksomhet i Norge. Hun skulle ønske at partiene selv var mye tydeligere på å vektlegge denne erfaringen under sine respektive nominasjonsprosesser.

En inn – en ut!

– Vi skulle gjerne sett at situasjonen var annerledes. At partiene selv prioriterte å få inn kandidater som kjenner flaskehalsene og vet hvor skoen trykker, for å bruke noen åpenbare klisjeer. Politikerne skal forvalte våre felles verdier, og når nesten halvparten av fellesskapets årlige inntekter kommer fra SMB-sektoren så tenker jeg det må være i alles interesse at de er godt representert rundt bordet hvor beslutninger blir tatt, konstaterer Hofstad.

– For oss er det viktig at beslutningstakere på alle nivåer i forvaltningen har en grunnleggende forståelse for hva det vil si å drive egen virksomhet. Konklusjonen er imidlertid at denne type erfaring ikke ble vektlagt i nevneverdig grad da nominasjonskomiteer rundt omkring i Norge gjorde sine valg. Noen steder er verre enn andre, og partiene har en åpenbar jobb å gjøre før neste korsvei, sier SMB Norge-sjefen.

Se alle tallene fra kartleggingen av stortingskandidaters erfaring fra næringslivet her!