Takker SMB Norge for innsatsen under pandemien

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Takker SMB Norge for innsatsen under pandemien

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

I anledning den internasjonale SMB-dagen roser Finansminister Jan Tore Sanner SMB Norge for å ha ivaretatt interessene til landets små og mellomstore bedrifter under Coronakrisen.

27. juni ble den internasjonale SMB-dagen markert, og i den anledning sendte finansminister Jan Tore Sanner en hilsen til SMB Norge og organisasjonens medlemmer.

Et viktig talerør

Finansministeren takket for samarbeidet gjennom en tøff periode for norsk næringsliv og roset SMB Norges bidrag.

-Tusen takk for det gode samarbeidet vi har hatt under coronakrisen. Dere har vært og er et viktig talerør for små og mellomstore bedrifter i hele Norge, og rådene vi har fått fra dere har vært viktige for meg, slår Sanner fast.

-Takk også til alle dere som leder små og mellomstore bedrifter, for den jobben dere gjør med å holde hjulene i gang i Norge, og for at dere sørger for at folk har en jobb å gå til, sier Finansministeren.

Ser lysere ut

Etter snart halvannet år med unntakstilstand som følge av den internasjonale pandemien begynner situasjonen nå å bedre seg, forklarer Sanner.

-Vi er nå på vei ut av coronakrisen. Det ser lysere ut og det går i riktig retning. VI ser at antall konkurser er lavere enn det har pleid å være, og vi ser at det etableres stadig flere små og mellomstore bedrifter og arbeidsledigheten er nå lavere enn det vi la til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Så det går i riktig retning, konstaterer han.

En jobb å gjøre

Med et nytt stortingsvalg på trappene peker finansministeren også på innsatsen den Høyre-styrte regjeringen har gjort for norsk næringsliv gjennom snart 8 år rundt kongens bord.

-Vi har fortsatt en jobb å gjøre. I de 8 årene vi har sittet med regjeringsmakten så har vi redusert skatter og avgifter med 35 milliarder kroner. Arveavgiften er historie, skatten på arbeidsinntekt har gått ned. Bedriftsbeskatningen har gått ned og skatten på arbeidende kapital er halvert.

-Det er er viktig, for vi trenger et sterkt mangfoldig privat eierskap i Norge. Vi skal fortsette med forenklingsarbeidet. Det skal være enklere å starte og drive små og mellomstore bedrifter, sier Sanner.

Bli SMB medlem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.