Gratulerer med kvinnedagen

SMB Norge ønsker alle gratulerer med kvinnedagen, og i den forbindelse har vår andre nestleder, Hilde Apneseth, skrevet dette innlegget for å markere den internasjonale kvinnedagen.

De fleste jeg kjenner, både menn og kvinner, synes det er bra at Norge er et av verdens mest likestilte land. Vi er vant med at menn tar foreldrepermisjon og at kvinner er statsministre.

Jeg har alltid ment at balanse er bra. Jeg tror at næringslivet trenger både menn og kvinner i ledende posisjoner, skriver andre nestleder i SMB Norge, Hilde Apneseth.

Derfor er det et paradoks at likestillingen i næringslivet henger kraftig etter resten av utviklingen i samfunnet. Fortsatt er det slik at over 80% av daglige ledere og eiere i privat næringsliv er menn. Grovt sett kan man si at kvinner er ansatt i stat og kommune, mens menn er ansatt i det private næringsliv.

Les også: SMB Norge etablerer juridisk utvalg

Representerer halvparten av befolkningen

Jeg synes det er trist. For det første representerer kvinner halvparten av befolkningen og besitter derfor en betydelig andel av talentet og potensialet som er nødvendig for å drive økonomisk vekst og bærekraftig utvikling. Ved å utelukke kvinner fra lederskapsroller i næringslivet går samfunnet glipp av verdifulle perspektiver, ideer og ferdigheter som kan bidra til bedre beslutninger og mer effektiv drift.

Det er mange grunner til at menn dominerer i maktposisjoner i næringslivet. Som kvinne kan jeg si at en stor del av grunnen er at kvinner selv ikke ønsker å søke seg til topplederstillinger, eller starte egen bedrift. Det finnes heldigvis en masse unntak, men som gruppe er kvinner mye mer trygghetssøkende enn menn.

Likeledes, det finnes en masse flotte empatiske menn i næringslivet, men jeg har enda til gode å oppleve at en mann er den som er mest opptatt av å feire bursdagen til de ansatte, eller står i bresjen for at alle detaljene som gjør sommerfesten til en suksess er på plass. Kvinner har ofte en unik evne til bygge samhold. Dette er avgjørende egenskaper i dagens stadig mer globaliserte og diversifiserte arbeidsmiljøer, der samarbeid og forståelse på tvers av kulturer og bakgrunner er essensielt for suksess. Ved å ha flere kvinnelige ledere kan norske organisasjoner bedre utnytte disse mellommenneskelige ferdighetene for å bygge sterke team og et inkluderende arbeidsmiljø.

Les også: SMB Norge møter programkomiteene

Rollemodeller og inspirasjon for unge jenter

Flere kvinnelige ledere i næringslivet vil tjene som rollemodeller og inspirasjon for unge jenter og kvinner som drømmer om å forfølge en karriere innen ledelse. Dette vil bidra til å bryte ned barrierer og stereotyper som kan hindre kvinner i å forfølge sine profesjonelle ambisjoner, og oppmuntre dem til å strebe etter kommersielle lederskapsroller med tillit og selvtillit.

Jeg har alltid ment at balanse er bra. Jeg tror at næringslivet trenger både menn og kvinner i ledende posisjoner. Vi trenger handlekraften og risikoviljen til menn, og vi trenger empatien og de kulturbyggende egenskapene til kvinner. Næringslivet har rett og slett ikke råd til at majoriteten av landets høyutdannede og velkvalifiserte damer ender opp i offentlig sektor. Der er det så visst mange nok fra før!