Gi åpning for salg av bedriftenes fremførbare underskudd!

Over hele Norge kjemper småbedriftene for å overleve. Så kommer 2021 og for noen, erkjennelsen av at til tross for innsatsen blir underskuddet bare for stort og eieren gir opp og legger ned virksomheten. Og taper alt. Men det er flere som taper.

Les også: Nye konkursregler kan være problematiske for SMB-sektoren

Eieren har investert egne penger i bedriften som blir lagt ned. I dag får ikke småbedriftseieren selge bedriftens tap, det framførbare underskuddet i henhold til skatteloven § 14-90.

Micke Bernakiewicz og Henrik Tore Dahl i SMB Norge – Oslo og Akershus

Fremførbart underskudd kommer fra en bedriftseier som har brukt egne penger for å skape sin egen og andres arbeidsplasser. Er det da riktig at eieren ikke for å selge bedriften og en kjøper samtidig får trekke fra verdien av underskuddet? Husk at dette er gründers egne penger. Noe som samfunnet dagligdags oppmuntrer.

Det er rimelig at en gründer som har prøvd seg får solgt tapet og kjøper kan trekke ifra tapet.

Rettferdighet

Det er to andre grunner for hvorfor dette bør være lov. Det første er rettferdighet. I dag er det ikke lov å kjøpe og generelt trekke fra et fremførbart underskudd. Det rammer kun små bedrifter som stort sett alltid driver med en type av virksomhet.

Større bedrifter driver oftest løpende med flere aktiviteter. Taper den ene aktiviteten penger trekkes det internt mot gevinsten på en lønnsom del. I tillegg så har oljeindustrien en opphørsrefusjon, som gjør at de får utbetalt skatteverdien av udekket underskudd. Oljeindustrien har også friere adgang til «salg» av underskuddsposisjoner.

Det er også bra for samfunnet at småbedriften kan selges til en kjøper som kan bruke underskuddet. I flere tilfeller ser vi i vårt daglige virke som bedriftsmegler og transaksjonsadvokat at verdien i en bedrift kan være for liten for å selge.

Les også: Hverdagsnæringsliv i coronaens tid

Arbeidsplasser

Bedriften kan ha ansatte, kompetanse, et nettverk av kunder og leverandører. Da disse verdiene er for små blir bedriften lagt ned og arbeidsplasser og immaterielle verdier går tapt. Får kjøper friere adgang til å bruke det framførbare underskuddet kan den totale verdien bli stor nok til at et salg kan bli aktuelt.

Det her er spesielt viktig for områder utenfor de større byene. Selv tap av få arbeidsplasser har betydning for lokalsamfunnet. Arbeidsplasser som ofte aldri kommer tilbake.

Vårt forslag er at kjøper fra og med 2021 fritt skal kunne bruke et kjøpt fremførbart underskudd fra og med virksomhetsåret 2020. Det kommer til å hjelpe en rekke småbedriftseiere som er blitt rammet av Corona-situasjonen. Da blir loven blir mer rettferdig og små bedrifters immaterielle verdier blir videreført.

Kort om bloggerne: Micke Bernakiewicz er daglig leder i Connecto Bedriftsmegling og regionsleder for SMB Norge i Oslo- og Akershus. Henrik Tore Dahl er advokat og styremedlem i SMB Norge. 

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge