Forsikring ved permittering

Bedriftens personalforsikringer opprettholder dekningene når ansatte er i permisjon med mindre bedriften spesielt har definert at permitterte skal meldes ut.

Personalforsikring ved permisjon

Bedriftens personalforsikringer opprettholder dekningene når ansatte er i permisjon med mindre bedriften spesielt har definert at permitterte skal meldes ut. Dette er imidlertid svært uvanlig, men det kan for enkelte virksomheter være en nødvendig endring for å overleve. Dersom du ønsker informasjon eller gjøre endringer, tar du kontakt med Forsikringskontoret til SMB Norge.

HER FINNER DU MER INFORMASJON OM SMB NORGES FORSIKRINGER

Pensjonsforsikring ved permisjon

Hovedregelen er at de ansatte skal være medlem av innskuddspensjonsordningen når de blir permittert som følge av driftsinnskrenkninger mv. Dette er regulert i pensjonsavtalen mellom din bedrift og KLP. Det betyr:

  • Innskudd og premie til risikodekninger skal opprettholdes under permittering.
  • Lønnen på permitteringstidspunktet skal gjelde som grunnlag for beregning av innskudd og risikopremie.
  • Arbeidstakere som blir permittert skal ikke meldes ut av innskuddsordningen.

For dine ansatte vil dette være en trygghet å vite at de beholder sitt medlemskap i permitteringsperioden.

Dersom du ønsker mer informasjon eller om du får utfordringer med å opprettholde innbetaling av pensjon til de ansatte, kan du ta kontakt med KLP på e-post: [email protected]

PS: Det skjer nå konstant endringer i gjeldende regelverk. Söderberg vil oppdatere informasjonen fortløpende på DENNE SIDEN! 

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge