Finansdepartementet snur i viktig SkatteFUNN-sak

Over 700 bedrifter risikerte å miste skattefradrag på allerede godkjente skattefunn-prosjekter. Nå snur Finansdepartementet etter påtrykk fra Nofas, som er medlem av Bedriftsforbundet.

Les også: Flere bedrifter går konkurs

Tidligere i vinter uttalte Skattedirektoratet at bedrifter som har tapt mer enn halve egenkapitalen ikke lenger skal få SkatteFUNN-fradrag, og at denne endringen skulle ha tilbakevirkende kraft. Dermed risikerte over 700 bedrifter å ikke få et forventet skattefradrag på allerede godkjente Skattefunn-prosjekter utført i 2018.

Avgjørende signal

I et brev til Skattedirektoratet fastslår Finansdepartementet nå at praksisendringen likevel ikke skal ha tilbakevirkende kraft. Avgjørelsen kommer etter kraftig påtrykk fra konsulentselskapet Nofas, med støtte fra blant annet Bedriftsforbundet.

Lars Henrik Krogh, Nofas

– Det er svært viktig og veldig gledelig at Finansdepartementet nå har kommet med denne føringen. FoU-bedrifter risikerte å tape mange hundre millioner kroner i skatteoppgjøret for 2018. Nå har Finansdepartementet gitt et helt avgjørende signal om at en eventuell praksisendring ikke skal få virkning for 2018-regnskapet, sier administrerende direktør og partner Lars Henrik Krogh i Nofas.

Konsulentselskapet har gjennom de siste ukene hatt tett dialog med Finansdepartementet og dokumentert hvordan den varslede praksisendringen fra Skattedirektoratet ville ha rammet et stort antall bedrifter.

– Nå ligger alt til rette for at bedriftene som har gjennomført FoU-prosjektene i 2018, likevel ikke rammes og kan motta det skattefradraget bedriftene har planlagt sine budsjetter etter, sier advokat Christian Hambro, som har bistått Nofas i dialogen med Finansdepartementet.

Les også: Norske bedrifter er europamestere i inkassokrav

Berømmer

Olaf Thommessen, leder i Bedriftsforbundet

Olaf Thommessen, administrerende direktør i Bedriftsforbundet, roser både Nofas og Finansdepartementet for måten denne saken har blitt håndtert.

– Det er grunn til å berømme Finansdepartementets ryddighet og imøtekommenhet i denne saken. Departementet bidrar nå til at regjeringens viktige politikk for forsking og utvikling i næringslivet videreføres. Samtidig vil jeg gi honnør til Nofas for sitt engasjement på vegne av norske FoU-bedrifter, sier Thommessen.

Krogh i Nofas understreker imidlertid at det fortsatt er uavklart hvordan regelverket og omtalen i årets Skatte ABC vil påvirke fremtidige skatteberegninger.

– Vi vil derfor fortsette arbeidet med å sikre bedrifters adgang til SkatteFUNN. Ordningen er svært viktig for næringslivet og en av de det mest effektive måtene myndighetene kan understøtte næringslivsrettet FoU på, konstaterer han.

Les også: SMB-trendene som vil dominere 2019

Skatte-ABC

Både Bedriftsforbundet og Nofas anbefaler alle Skaffefunn-bedrifter og revisorer om å lese brevet fra Finansdepartementet, der det nå legges til rette hvordan bedriften likevel vil gå klar av praksisendringen – slik at det ikke blir gjeldende for skatteperioden 2018.

Brevet fra Finansdepartementet avsluttes med følgende viktige setning:

«På bakgrunn av ovennevnte forhold vil ikke Finansdepartementet ha noe å innvende mot at Skatteetaten unnlater å ta opp disse spørsmålene for skatteleggingsperioden 2018.»

– Nå gjelder det å sikre at bedrifter med godkjente prosjekter får beholde sitt SkatteFUNN- fradrag også i årene fremover, uavhengig av hvordan bedriftens økonomi utvikler seg. Jeg håper næringslivet blir hørt også i fortsettelsen av denne saken, konstaterer Krogh.