100 millioner øremerket småbedrifter

Illustrasjonsfoto
Bilde: Illustrasjonsfoto

Den nye kompensasjonsordningen for reiselivet inneholder 100 millioner kroner øremerket småbedrifter som i utgangspunktet ikke inkluderes i den nye ordningen. Et helt nødvendig tiltak, konstaterer SMB Norge-sjef Olaf Thommessen.

Les også: Kutt i formueskatt – en håndstrekning til hverdagsnæringslivet

SMB Norge og de andre partene i arbeidslivet har den siste tiden samarbeidet med regjeringen om å få på plass en ny kompensasjonsordning for reiselivsbedriftene som er rammet av koronapandemien.

Ivaretatt

Som en del av den totale pakken vil det bli satt av 100 millioner kroner til mindre bedrifter som lever av å selge varer og tjenester til reiselivsaktørene, men som driver i bransjer som i utgangspunktet ikke inkluderes.

– For SMB Norge har det vært veldig viktig å sikre at de mange små bedriftene med reiselivsaktører som hovedkunder, også blir ivaretatt. Derfor er vi svært fornøyd med å ha fått på plass en pott på 100 millioner kroner som er øremerket dette formålet, sier SMB Norges administrerende direktør, Olaf Thommessen.

– Det betyr at mange små bedrifter som ikke driver i det vi tradisjonelt oppfatter som reiselivssektoren, også vil få helt nødvendig hjelp til å overleve denne krisen, legger han til.

Les også:  Medlemskap i SMB Norge gir deg tilgang på gratis juridisk rådgivning?

En prioritet

Ordningen vil gjelde alt fra butikker som er helt avhengige av turister, til bedrifter som leverer varer og tjenester til aktører i reiselivsbransjen.

Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge
Olaf Thommessen i stortingets vandrehall

– Vi ser at det er mange små bedrifter i ulike bransjer som har blitt hardt rammet av det som har skjedd i reiselivsbransjen. Selv om disse bedriftene ikke selv regnes som reiselivsbedrifter, så får de store deler av inntektene sine fra denne sektoren. Det har vært en prioritet for oss å sikre at disse bedriftene blir ivaretatt, forklarer Thommessen.

Bedrifter som ønsker å benytte seg av ordningen må dokumentere at 80 prosent av inntektene var knyttet til reiselivsvirksomhet i 2019, og samtidig vise at de har hatt et omsetningsfall på 50 prosent eller mer. Det legges opp til at Innovasjon Norge skal administrere ordningen.

Les mer om kompensasjonsordningen for reiselivsbransjen her

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge