ESA ber Norge å gjøre det enklere for næringsdrivende

ESA og Jørund mener regjeringen ikke lever opp til egne ambisjoner.
Bilde: Administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman, mener at regjeringen ikke lever opp til sine egne ambisjoner om å redusere byråkratiet for næringslivet.

ESA sendte et formelt åpningsbrev til Norge hvor de gir den norsk stat kritikk. Dette viser at regjeringen ikke lever opp til sine egne ambisjoner, sier administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman.

5.juli sender ESA, EFTAs overvåkningsorgan, et formelt åpningsbrev til Norge hvor de peker på flere punkter hvor de mener Norge bryter med det europeiske økonomiske samarbeidsområdets (EØS) regler. ESA peker spesielt på at Norge burde redusere byråkratiet og gjøre det enklere for næringsdrivende. Les ESA åpningsbrev til Norge her.

– Dette viser at regjeringen ikke lever opp til sine egne ambisjoner om å redusere byråkratiet for næringslivet, sier administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman.

Les også: SMB Norge: – Regjeringens innleieforbud er ulovlig

Komplisert byråkrati i Norge

I brevet fra ESA har de identifisert flere problemer med Altinn, som er Norges plattform for digital dialog mellom næringslivet, privatpersonen og offentlige etater. Nettportalen blir beskrevet som vanskelig å navigere, mangelfull på informasjon og ikke tilpasset EØS-reglementet i brevet fra ESA.

Blant annet mangler Norge en helt elektronisk løsning for flere yrker, blant annet juridisk rådgiver, veterinær og veterinærsykepleier, i sin nettportal. Disse yrkene må først printe ut skjemaene de skal levere, for å så laste dem opp igjen i nettportalen, for å så til slutt få sendt dem til den riktig offentlig etat på e-post.

– Byråkratiet er en stor tidstyv for mange næringsdrivende, og kritikken fra ESA tyder på at regjeringen ikke har et høyt nok tempo i forenklingsarbeidet overfor næringslivet, sier Rytman.

Næringsministeren holder ikke det han lover

Næringsminister, Jan Christian Vestre, har vært høyt og lavt og snakket om regjeringens ambisjoner om forenkling for næringslivet,

Næringsminister, Jan Christian Vestre, har vært høyt og lavt og snakket om regjeringens ambisjoner om forenkling for næringslivet.
Næringsminister, Jan Christian Vestre, har vært høyt og lavt og snakket om regjeringens ambisjoner for næringslivet.

der særlig Altinn og Brønnøysundregistrene skal være nøkkelen til dette. Nå får Norge kritikk fra ESA om at dette ikke fungerer godt nok.

– Næringsministeren har vært veldig tydelig på regjeringens mål om å forenkle i stort monn for næringslivet. Nå er det på tide at han lever. Det har vært mye prat og flotte ambisjoner. Nå forventer vi resultater, sier Rytman.

Les også: Europeisk støtte til SMB Norges krav om uavhengige domstoler

To måneder til å utale seg

Et formelt åpningsbrev er det første steget i en prosedyre mot et EØS EFTA land (Island, Liechtenstein og Norge). Regjeringen har nå to måneder til å utale sitt forsvar til kritikke fra ESA før ESA bestemmer seg om de vil ta saken videre.

– Norge burde godta denne kritikken av ESA. og gjøre flere endringer i byråkrativeldet sitt slik at vi overholde reglene som et EØS EFTA land. Det skal ikke være så kompliserte for folk i næringslivet å komme i kontakt med de offentlige etatene i 2023. Regjeringen må levere på det Venstre lover til næringslivet, avslutter Rytman.