Driftsstans/tapt inntekt

En lang rekke virksomheter rammes nå av Koronaviruset som følge av at ansatte blir syke, settes i karantene, myndighetene stenger virksomheten og at varer/tjenester ikke leveres. For noen betyr det stengte butikker grunnet manglende ansatte. For andre resulterer det i at varer og produkter ikke kommer frem, tjenester ikke levert, og produksjonen stopper opp. Mange utleiere av næringseiendom opplever også tap av husleie etter hvert som næringslokaler må stenges ned.

Force majeure

For at forsikringen skal erstatte tapt omsetning ved driftsavbrudd, enten dette skjer i egen virksomhet eller som følge av skade hos leverandør, må det være som følge av en fysisk skadehendelse. Et virusutbrudd som resulterer i tapt/redusert omsetning anses som force majeure, hvor forhold og situasjoner er utenfor de involverte parters kontroll, og erstattes dessverre ikke av forsikringen. Dette er myndighetene klar over og derfor vurderes offentlige tiltak for å kompensere for de tap som nå næringslivet får.

HER FINNER DU MER INFORMASJON OM SMB NORGES FORSIKRINGER

Avlysninger

Mange (store) arrangementer avlyses nå av forskjellige grunner. Dette rammer artister som ikke kan opptre, idrettsutøvere melder frafall, hoteller står tomme, messer avlyses, osv. Det skaper ringvirkninger for alle involverte leverandører, arrangører, aktører, gjester og kunder, og gir store økonomiske konsekvenser.

For hotellbransjen kan det være unntak hvor det i enkelte tilfeller kan være tegnet spesialforsikring med utvidelse for epidemisk avbrudd. Her settes gjerne karenstid (egenandel) til minimum 7 dager, og for at forsikringen skal iverksettes betinger det at det er myndighetene som krever stengning av virksomheten. Det er ellers ingen andre forsikringer som kan erstatte de mange tap som nå oppstår for bedriftene.

Transport

For andre typer virksomheter som avhenger av forsendelser kan transportforsendelser stoppe opp underveis ved at transportmidler settes i karantene, havner stenges osv. Dette regnes som en forretningsmessig risiko, og vil ikke erstattes av en transportforsikring.

PS: Det skjer nå konstant endringer i gjeldende regelverk. Söderberg vil oppdatere informasjonen fortløpende på DENNE SIDEN!

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge