Krever tvangsmulkt-svar fra Finansministeren

Foto: Arbeiderpartiet
Bilde: Foto: Arbeiderpartiet

I et skriftlig spørsmål til Finansminister Siv Jensen, ber Rigmor Aasrud (Ap) Regjeringen om å ta initiativ til endringer i tvangsmulktregimet.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, Rigmor Aasrud, har denne uken sendt et skriftlig spørsmål til Finansminister Siv Jensen hvor hun ber regjeringen ta initiativ til en gjennomgang av små og mellomstore bedrifters rapporteringsplikter.

Les også: Nå er tvangsmulktaksjonen i gang

Rammer de små

Det er først og fremst innrapportering av opplysninger hvor det ikke har vært noen endringer siden forrige innrapportering Aasrud vil til livs. Det skriftlige spørsmålet kommer i kjølvannet av en debatt i regi av Bedriftsforbundet, hvor administrerende direktør Olaf Thommessen utfordret politikerne på dette.

«Bedriftsforbundet mener at den nye ordningen for tvangsmulkt rammer små og mellomstore bedrifter hardt og er en økonomisk katastrofe for mange av deres medlemmer», skriver Aasrud som begrunnelse for spørsmålet sitt.

«Det legges vekt på at særlig kravet om at det må sendes inn rapporter selv om det ikke er noen endringer medfører unødvendig arbeid», heter det videre.

Les også: Unngå tvangsmulktfellene

Særlig frustrerende

Bedriftsforbundets Olaf Thommessen er glad for at stadig flere beslutningstakere har fått øynene opp for denne unødvendig tidkrevende og byråkratiske praksisen.

Olaf Thommessen, leder i Bedriftsforbundet

– Vi opplever at rapporteringskrav knyttet til aksjonærregisteroppgaven er særlig frustrerende for de mindre bedriftene som nesten aldri gjør endringer i eierstrukturen. Dette er en enkel justering som bør være lett å få til, understreker Thommessen.

Urettferdig

Bedriftsforbundet lanserte i fjor en aksjon mot det nye tvangsmulktregimet som ble lansert i 2017. Det første året hentet staten inn godt over 1 milliard kroner i bøter fra næringslivet.

Les også: Bred støtte til Bedriftsforbundets tvangsmulktkrav

– Vi har for lengst spilt dette inn til næringsministeren og håper at Regjeringen velger å endre på dette i sin nye SMB-strategi som etter planen skal legges frem i år. Det bør ikke være umulig å gjøre denne endringen, sier Thommessen.

– I tillegg mener vi det bør være mulig å redusere satsene for de minste bedriftene. Det er noe fundamentalt urettferdig over dagens ordning som straffer de små bedriftene akkurat like hardt som de største selskapene for samme glipp, legger han til.

Her finner du mer informasjon om tvangsmulktaksjonen