Fagnettstedet for SMB-sektoren

plant-692141_1280 (1)

BEDRIFTSBLOGGEN: Allergisesongen er i gang, homeopati kan hjelpe

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

En tredjedel av norske ungdommer sliter med allergi, og stadig flere får nå hjelp av homeopati, konstaterer Tore Fosso som er styreleder for Norske Homeopaters Landsforbund (NHL) i denne utgaven av Bedriftsbloggen. 

Les også: Vil du gjøre noe ekstra for å få ned sykefraværet?

Allergier er et stort problem for mange. Studier viser at rundt fem prosent av unge voksne trenger medisiner mot astma. Hos barn er andelen enda høyere. (1) Omlag 25 prosent av unger i skolealder og 30 prosent av ungdom har allergiske sykdommer som høysnue.(1)

Rundt fem prosent av unge voksne behandles med medisiner mot astma. 17 prosent av to- åringer har atopisk eksem, og når de når 10 års alderen har enda flere eksem, mellom 21 til 33 prosent. (1)

Allergier er et voksende problem i befolkingen. Man anslår at astma har tredoblet seg de siste 30 årene.(5)Årsakene er sammensatte og til dels uklare. Økning i allergener og kjemiske faktorer kan være noen av årsakene.(6)

Italia går nye veier

Forskere ved den Homeopatiske klinikken ved Campo di Marte Hospital i Lucca Italia, har gjort studier på hvordan det går med barn som får homeopatisk behandling mot allergiske sykdommer (2). Om behandlingsresultatene holder over tid var også et av spørsmålene forskerne ville finne svar på. Observasjonstiden strakte seg over hele 8 år. 213 barn var med i studien fra starten av. Nær fire av ti barn hadde astma, vel to av ti høysnue og nær fire av ti led av atopisk eksem.

I gruppen av barn som ble fulgt opp, fant forskerne at seks av ti barn viste markert bedring eller helt bra. Foreldrene ble også bedt om å rapportere tilbake etter 8 år når barna var 13 år.  Sju av ti hadde ikke atopisk eksem lenger. Tre av ti var fortsatt plaget med eksem og to av ti hadde astma og høysnue.

I denne studien og tilsvarende studier(3) viser resultatene at barn som får homeopatisk behandling har en redusert forekomst av eksem, astma og høysnue i voksen alder, skriver forskerne.

Analyserte resultatene på nytt

Flere enn sju av ti av barna med atopiske diagnoser, fikk moderat eller stor bedring av plagene sine.

Seks av ti hadde astma som hoveddiagnose, mer enn åtte av ti høysnue og like mange hadde eksem. En ny oppfølging etter fem til ti år viste at sju av ti av barna ikke hadde atopiske lidelser lenger. Åtte av ti var kvitt eksemen, fem av ti hadde ikke høysnue lenger og hele sju av ti hadde ikke astma.

Å ha flere atopiske lidelser samtidig, samsykelighet, er vanlig. Studien viste at barn med to til tre atopiske diagnoser ved behandlingens start, ble helt friske i fire av ti tilfeller.

Forskerne konkluderte med at resultatene ser ut til å bekrefte at homeopatisk behandling gir en positiv respons hos barn med atopiske lidelser (4)

Studie bekrefter

Studien ble gjort på ni ulike sentre der behandlingen var klassisk homeopati. Alle symptomer pasientene hadde reduserte seg vesentlig. Mer enn halvparten av pasientene (61 %) kunne slutte med konvensjonell behandling og de resterende kunne redusere bruken av annen behandling. Det vil igjen slå ut på besparelser på helsebudsjettet. Andre plager som ofte følger med allergier ble mildere. Fysisk energi, nedstemthet, irritabilitet og søvnvansker på grunn av pusteproblemer, hoste, tett nese og mye rennende nese ble også redusert.

Hvordan jobber en homeopat?

Når en oppsøker en homeopat MNHL, vil homeopaten først behandle det vi kaller konstitusjonelt. Da prøver vi å rette opp tendensen til å være allergisk. Homeopaten tar hensyn til symptomer og tegn fra hele personen, både fysiske og psykiske, for å velge den homeopatiske medisinen som dekker tilstanden best. Homeopaten leter etter det naturlige stoffet som kan frambringe de samme symptomene pasienten har og gir det i svært små doser. Den behandlingen er det alltid lurt å starte med tidlig om du har sesongallergi.

Homeopaten kan også gi «homeopatisk hyposensibilisering» eller isopatisk behandling. Da bruker vi preparater som er laget av de aktuelle allergener pasienten er allergisk mot i svært små homeopatiske doser. Det kan blant annet være pollen eller dyrehår.

I den akutte fasen når pollensesongen er på sitt verste, får mange hjelp av våre medisiner for å bedre symptomene.  Her er det ingen standardmedisiner, men de må tilpasses etter symptomer og plager vedkommende har. Da må du kontakte homeopaten din.

Din homeopat MNHL finer du på vår nettside.

Kort om bloggeren:

Tore Fosso er homeopat ved Senter for Klassisk Homeopati i Bergen. I tillegg er han styreleder for Norske Homeopaters Landsforbund (NHL)

Referanser.

  1. Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/astma-allergi/#hovedpunkter
  2. Rossi et al. Homeopathy in paediatric atopic diseases: long-term results in children with atopic dermatitis, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22226310
  3. Eizayaga,JE ,Prospective observational study of 42 patients with atopic dermatitis treated with homeopathic medicines.Rossi et al. Homeopathic therapy in pediatric atopic diseases: short- and long-term results.
  4. Christa Gründling, Wolfgang Schimetta & Michael Frass, Real-life effect of classical homeopathy in the treatment of allergies: A multicentre prospective observational study
  5. https://www.naaf.no/AllergivitenSite/Allergi/allergier-oker.-hvorfor/

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge