5 ting din bedrift bør vite om beredskap

Preparing for a sprint Sikkerhet og beredskapCRI ResponsPARTNERINNHOLD 5 ting du bør vite om beredskap
Bilde: Preparing for a sprint

Espen Pritsberg CRI Respons AS

1. Hvorfor er beredskap viktig for din bedrift?

Beredskap er en del av bedriftens risikostyring fordi det etablerer en beredskap og gir deg som SMB ledere mulighet til å kunne håndtere den rest risiko som alltid vil foreligge, uansett hvor mye arbeid vi legger ned i risiko reduserende tiltak gjennom risikostyringen.

Formålet er å være forberedt og redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser inntreffer når man oppdager en trussel- eller faresituasjon. eller vil redusere konsekvensene av en uønsket hendelse. En SMB-leder bør derfor alltid sørge for å sikre riktig balanse mellom verdiskapning og å unngå ulykker, skader eller tap!

2. Kritiske suksessfaktorer

Kritiske suksessfaktorer for sterk beredskap er forankring i ledelse, kultur og fast arbeidsmetodikk. Beredskap skal beskytte og ivareta mennesker, men også ytre miljø, økonomiske verdier og omdømme.  Ansvaret vil alltid ligge i bedriftsledelsen. Å være underlagt en ledelse som ikke har nødvendig forståelse, kompetanse eller kapasitet til å lede organisasjonen effektivt gjennom kritiske hendelser er det verste som kan skje både for de som er involvert, ledelsen selv og bedriften.

En proaktiv STABs metodikk er en beslutnings- planleggings- og arbeidsmetodikk beredskapsledelsen benytter for å lede beredskapsorganisasjonens respons i en beredskapssituasjon. Handle som beredskap hendelsen er alvorlig inntil det foreligger informasjon som sikkert bekrefter noe annet.  Har din beredskapsledelse innført en slik metodikk?

3. Planverk – Dette er noe alle virksomheter bør ha på plass

Bygg bedriftens planverk etter gjennomprøvde prinsipper. Bruk gode og oppdaterte risiko- og beredskapsanalyser, erfaringer og krav. Slik dimensjonerer du din beredskap riktig og sikrer at du er godt forberedt dersom en uønsket hendelse skulle oppstå. En god beredskapsplan skal være effektiv, hensiktsmessig og praktisk å bruke. Tren – øv – og tenk kontinuerlig forbedring!

Det er under den tidlige utviklingen av kritiske hendelser at beslutningstakere har størst mulighet til å redusere eller forhindre konsekvensene. I dag finnes det gode digitale verktøy som digitaliserer planverket ditt, forenkler og effektiviserer varsling, håndtering, loggføring, samhandling og felles situasjonsforståelse under en beredskapssituasjon.

4. Bærekraft i et risiko- og beredskap perspektiv

Å kunne dokumentere at man tar ansvar for bærekraftige løsninger vil være et konkurransefortrinn framover. Det er økte krav til hvordan næringslivet tilrettelegger for bærekraftig utvikling og styrer risiko i forhold til dette. Det blir større og større krav og forventninger til virksomhetene fra kunder, investorer og myndigheter, og det innføres flere og flere lover, reguleringer og rapporteringskrav.

Dette gir et bredere risikobilde for næringslivet, og må ses i sammenheng med beredskapsarbeidet.  Tenk allerede nå på hva du og din bedrift bør gjøre for å gjennomføre gode risikovurderinger knyttet til klima og bærekraft. Er din bedrifts beredskap organisert til å kunne håndtere rest risiko knyttet til bærekraft?

5. Intern vs. ekstern kompetanse og kapasitet

Beredskap roller vil i mange bedrifter være tilleggsfunksjoner. En økende trend i næringslivet i dag er å benytte profesjonelle aktører til å håndtere hele eller deler av bedriftens beredskap. Oljenæringen som i årevis har vært en foregangs næring innen beredskap har også gått denne veien.

Aktøren vil i en slik løsning bli en integrert del av virksomhetens beredskapsorganisasjon. Dette er svært ofte kostnadseffektivt, gir mer tid til kjernevirksomheten, samtidig som man sikrer profesjonell håndtering av beredskap i samarbeid med bedriften.

Medlem i SMB Norge? Les mer om CRI Respons sitt medlemstilbud her


Fyll ut skjema for å komme i direkte kontakt med CRI respons