Vi feirer verdens SMB-dag!

Mandag 27. juni inviterer SMB Norge og Norges Gründerforening til en storslått markering av verdens SMB-dag. Dette blir en dag med faglig påfyll, nettverksbygging og ikke minst sosialt samvær med likesinnede. 

Les også: Fakta om små og mellomstore bedrifter i Norge

I 2017 vedtok FN’s generalforsamling å gjøre datoen 27. juni til den offisielle SMB-dagen. De ønsket at dette skulle bli en dag hvor små og mellomstore bedrifter endelig fikk slippe til med sine utfordringer i den offentlige debatten. FN oppfordret samtlige nasjoner til å sette av dagen til å diskutere SMB-sektorens politiske rammebetingelser. De ba alle land om å se på bedriftenes vekstvilkår, og ikke minst forholdet mellom SMB-sektoren og myndighetene.

LES MER OG MELD DEG PÅ HER!

Det er rundt 630.000 bedrifter i Norge. Under 1 prosent av disse har over 100 ansatte, og regnes derfor som store bedrifter i norsk sammenheng. De resterende 99 prosent av virksomhetene, om lag 626.000 bedrifter, går under kategorien “små og mellomstore”. Etter vårt syn har vi derfor hele 626.000 grunner til å feire verdens SMB-dag!

Les også: SMB-eiere jobber mest, har mindre ferie og blir ikke rike av det

Vårt mål har vært å lage en årlig møteplass for SMB-sektoren. Vi kombinerer seminar med faglig og politisk innhold, og skaper i tillegg en sosial møteplass der vi kan møte likesinnede og ha det moro!

I år vil SMB-dagen foregå på Midtåsen i Sandefjord.

LES MER OG MELD DEG PÅ HER!

AKTUELLE TALERE

 • Jørund Rytman, adm.dir. og Karl Anders Grønland, styreleder, SMB Norge
 • Véronique Willems, Secretary General SMEunited
 • Dag Swanstrøm, leder i Norges Gründerforening
 • Stig Hansen, styreleder i Næringshagene i Norge
 • Håkon Haugli, adm.dir. Innovasjon Norge TBC
 • Terje Eidesmo, adm.dir. i Investinor
 • Kristin Eriksen, Direktør for Innovasjon i Siva
 • Ann-Kristin Ytreberg, adm. dir. i stiftelsen Miljøfyrtårn
 • Steinar Hoel Korsmo, president Stiftelsen Seed Forum
 • Eigil Knutsen (Arbeiderpartiet) TBC
 • Wilfred Nordlund (Senterpartiet) TBC
 • Heidi Nordby Lunde (Høyre)
 • Roy Steffensen (Fremskrittspartiet)
 • Grete Wold (SV)
 • Alfred Bjørlo (Venstre)

Innlegg fra stortingsrepresentanter:

 • Eigil Knutsen (Arbeiderpartiet) TBC
 • Wilfred Nordlund (Senterpartiet) TBC
 • Heidi Nordby Lunde (Høyre)
 • Roy Steffensen (Fremskrittspartiet)
 • Grete Wold (SV)
 • Alfred Bjørlo (Venstre)

Mer informasjon om arrangementet kommer fortløpende!

Les også: De små og mellomstore er verdifulle!