Enkle og viktige grep gir rasjonalitet

Business Processes

Men hvordan skal man gå fram for å arbeide mer rasjonelt i fremtiden? Stadig flere bedrifter søker etter slike muligheter, og løsningen ligger nærmere enn du kanskje skulle tro. Det handler om å øke muligheten for samarbeide, strømlinjeforme og automatisere prosesser, knuse «silotenkingen», koble sammen data og kort sagt få alt til å henge sammen […]

Møter næringsministeren: – Har du forslag til forenklinger?

Torsdag 25. august deltar SMB Norge i et innspillsmøte med næringsministeren om forenklingsarbeidet overfor næringslivet. Nå trenger vi innspill fra din bedrift. – Dette er en kjempemulighet for SMB Norges medlemmer til å påvirke forenklingsarbeidet til regjeringen. Derfor trenger vi gode innspill og forslag å ha meg oss i møtet med næringsministeren, sier Jørund H. […]