Fagnettstedet for SMB-sektoren

Business Processes

Enkle og viktige grep gir rasjonalitet

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Men hvordan skal man gå fram for å arbeide mer rasjonelt i fremtiden? Stadig flere bedrifter søker etter slike muligheter, og løsningen ligger nærmere enn du kanskje skulle tro. Det handler om å øke muligheten for samarbeide, strømlinjeforme og automatisere prosesser, knuse «silotenkingen», koble sammen data og kort sagt få alt til å henge sammen med alt. Saken er nemlig at rundt 45% av alle businessprosesser kunne ha vært automatisert ved hjelp av teknologi som allerede eksisterer. Undersøkelser viser faktisk at 80% av selskapene samhandler internt, men at minst 20 timer hver eneste måned går tapt på grunn av silotenking. Totalt er dette 6 arbeidsuker hvert år som blir kastet bort!

Hva er så nytt, kan du kanskje spørre, for SMB-bedriftene har jo alltid vært avhengige av et godt nettverk, og samarbeide og kommunikasjon har vært superviktig for oss alle. Slik er det fortsatt, men endringene skjer nå så raskt, og ikke minst i en slik skala, at ingen har opplevd maken før. Det skaper press på mange SMB-bedrifter, men samtidig er det også mange som ser store muligheter i den nye situasjonen.

Nye tider og nye muligheter

Den gode nyheten er nemlig at det aldri har vært enklere å holde tritt med dine større konkurrenter. Faktisk er det jo slik at du med en enkel mobiltelefon kan du nå langt flere mulige kunder enn det store selskaper kunne med TV-reklame og digre reklameplakater for et par tiår siden. Mindre selskaper er raskere i vendingen, og har også mye lettere for å sette seg inn i nye teknologier. Dagens SMB-bedrifter kan velge mellom en rekke forskjellige kostnadseffektive verktøy på denne fronten. Mange har følgt med i timen, og 75% av SMB-bedriftene sier i en nylig verdensomspennende undersøkelse gjort av Salesforce at de ser langsiktige fordeler på de endringer de har gjort under koronaen. Og det er bra, for mer enn 3 av 4 av kundene forventer at avdelingene dine snakker godt sammen, mens over 50 % av kundene kan fortelle om det motsatte, nemlig fragmentert kundeservice. Faktisk mener hele 91% av de spurte kundene i undersøkelsen at det er stort rom for forbedringer når det gjelder kundeservice. Bedriftene har det ikke annerledes: 84% av forretningsdrivende sier at det er mer sannsynlig at de kjøper fra et selskap som faktisk forstår hva de trenger.

Hva bør du gjøre?

Det er viktig å bekjempe kortsiktig tenking, og alltid ha en handlingsplan. Du må ikke la deg skremme av behovet for å investere i mennesker og utstyr. Du bør søke en større klarhet når det gjelder dine forretningsmål, og ikke minst nyttiggjøre deg integrerte prosesser. Nytenking og innovasjon er viktigere enn du kanskje har trodd, for endringer blir mer og mer viktig. Du trenger solid IT-støtte, og da er det godt å vite at slike løsninger finnes. For i stedet for at bare 1/3 av firmaene stoler nok på dataene sine til faktisk å bruke dem, finnes det systemer som virkelig sikrer dataene dine.

Greier du i tillegg å skape en riktig og selgende kundereise når folk er i kontakt med deg, har du sannsynligvis allerede investert i Salesforce. Du kan skape en SSOT (Single of truth), du kan få på plass real-time rapportering og rett og slett gi samme informasjon til alle – samtidig. Du får strømlinjede forretningsverktøy, prosesser og innsikt i interne operasjoner. Dette fører til at du styrker teamene dine slik at de kan komme opp med bedre løsninger, og det blir lettere å se de langsiktige forretningsmålene. Så kan du automatisere mye av arbeidsflyten, og stadig optimalisere prosessen. Velkommen til fremtiden!

Få mer informasjon her:
https://www.salesforce.com/eu/form/pdf/connected-small-business-processes/