Offentlig støtte er viktig for SMB-bedriftene

Salesforce har nedlagt mye arbeide i sin 5. globale undersøkelse av SMB-bedriftenes (små og mellomstore bedrifter) arbeidsvilkår. Ett av de viktige resultatene undersøkelsen peker på, er hvor viktig offentlig støtte har vært – og er – for SMB-bedriftene. Her i Norge har det vært SMB Norge som har vært pådriver for at støtteordningene fra staten […]