Fagnettstedet for SMB-sektoren

Næringsminister Jan Christian Vestre (Foto: Næringsdepartementet)

Vil gjøre det enklere å registrere enkeltpersonforetak

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Regjeringen foreslår endringer i reglene for enkeltpersonforetak og Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF) som blant annet skal gjøre det enklere å registrere enkeltpersonforetak. Det opplyser Næringsdepartementet i en pressemelding mandag.

Les også: Strømkrisen – Nå må Regjeringen vise handlekraft!

Forslaget legger også til rette for deling av data som myndighetene allerede har samlet inn.

– Forståelige regler som er tilpasset hvordan næringslivet fungerer sparer de næringsdrivende for unødvendige belastninger. Å gjenbruke data næringsdrivende allerede har vil bidra til forenkling for norsk næringsliv, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap)

– Finansnæringen bruker for eksempel opplysninger om hvem som er daglig leder i virksomheter i arbeidet mot hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet. Det blir lettere å se om det er den samme «Anne Bakke» eller «Jan Johansen» som er daglig leder flere steder hvis fødselsnummeret er oppgitt sammen med navnet. Dette er informasjon som myndighetene allerede har samlet inn til Folkeregisteret, så denne opplysningen bør kunne deles med flere, sier Vestre.

Les også: SMB Norge møter Næringsministeren – Har du forslag til forenklinger?

Enklere registrering av enkeltpersonforetak

Næringsministeren legger frem forslag om enklere registrering av enkeltpersonforetak. Et enkeltpersonforetak er næringsvirksomhet som er eid av en fysisk person, og drives for egen regning og risiko.

Ifølge forslaget må innehaver bare registrere enkeltpersonforetaket i Brønnøysundregistrene hvis vedkommende skal betale skatt av inntekten i enkeltpersonforetaket, eller ansette noen. Det kan også være andre grunner til at enkeltpersonforetaket trenger et eget organisasjonsnummer, og Vestre foreslår å beholde muligheten til frivillig registrering i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Vestre legger også frem forslag om at man bare kan registrere ett enkeltpersonforetak per fysiske person.

– Forslagene innebærer ikke endringer i hvordan næringsdriften beskattes. Innehaver av et enkeltpersonforetak betaler uansett skatt under ett for seg og enkeltpersonforetaket, sier næringsministeren. Vi fysiske personer bruker fødselsnummeret til å identifisere oss med, og derfor er det ikke gode grunner til at man  registrere et enkeltpersonforetak for den samme personen i tillegg. Dessuten er reglene vi har i dag både gamle og kompliserte, sier Vestre.

Les også: Kutter tvangsmulkt – En delseier for SMB Norge!

Alle NUF skal hete NUF

Jørund Rytman, SMB Norge

NUF er en norsk filial av et utenlandsk foretak som driver virksomhet i Norge. Det utenlandske foretaket er ansvarlig for virksomheten i den norske filialen. For at tredjepart skal vite at det er et NUF man handler med, foreslår næringsministeren at alle NUF skal bruke betegnelsen NUF i navnet.

Høringen ligger på Nærings- og fiskeridepartementets hjemmeside, og er åpen for alle. Det er tre måneders høringsfrist.

SMB Norge-sjef Jørund Rytman er glad for forslaget.

– Alle tiltak som gjør det lettere å starte og drive en liten virksomhet i Norge er et steg i riktig retning, understreker Rytman.

SMB Norge har vært aktive deltakere i forenklingsarbeidet som ble initiert av den forrige regjeringen og har hele tiden vært tydelige på at bedriftseiere ikke skal trenge å rapportere inn samme informasjon til mange forskjellige offentlige instanser.

– Nå skal vi se nøye på detaljene i dette forslaget og så komme med konkrete innspill under de kommende høringene, understreker Rytman.

Les også: SMB-dagen: Styreleder gikk «i strupen» på politikerne

Disse forslagene sendes på høring:

 • Forslag om enklere regler for registrering av enkeltpersonforetak:
  • Enkeltpersonforetak må ikke lenger registreres i Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret
  • Plikten til å registrere enkeltpersonforetaket kommer hvis innehaver skal betale skatt av inntekten eller ansette noen
  • Innehaver kan registrere seg frivillig i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret
  • Det blir bare mulig å registrere ett enkeltpersonforetak per fysiske person

 

 • Flere forslag til endringer i reglene om foretaksnavn:
  • NUF skal bruke betegnelsen NUF i navnet
  • Foretaksbetegnelser som AS, ANS og NUF osv. skal stå bakerst i foretaksnavnet
  • Navnet registreres med små og store bokstaver slik virksomheten ønsker
  • Ortografiske tegn og mellomrom vil ikke skille to ellers identiske foretaksnavn

 

 • Forslag som harmoniserer enhets- og foretaksregisterloven med folkeregisterloven:

Enhetsregisteret og Foretaksregisteret kan avgi rolleinnehaveres fødselsnummer og d-nummer til offentlige myndigheter m.fl. som likevel får denne opplysningen fra Folkeregisteret

7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge