Viktig at endring i dagpengereglene kan bidra til kompetanseløft

Jørund Rytman, SMB Norge
Bilde: Jørund Rytman, SMB Norge

Et bredt flertall på Stortinget ble tirsdag enige om den tredje økonomiske krisepakken overfor næringslivet som følge av koronakrisen. Viktige tiltak er endring i dagpengereglene for å gi permitterte kompetanseløft, reduksjon i merverdiavgiften og økte overføringer til kommunene.

Les innholdet i krisepakken her

Vi i SMB Norge er fornøyd med å bli hørt på vårt forslag om behov for at endringer i dagpengeregelverket, slik at det blir adgang for at permitterte i en bedrift kan jobbe med kompetanseheving. Det vil være en styrke for både bedriften og den ansatte, sier Jørund H. Rytman, leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge.

Rytman mener utviklingsprosjekter i bedrifter også bør inkluderes i dette.

-Da vil vi i beste fall snu dette til noe positivt. Norsk næringsliv kan etter denne krisen få økt sin internasjonale konkurransekraft når det gjelder kompetanse og innovasjon, sier han.

SMB Norges rundt 5000 medlemsbedrifter sysselsetter i overkant av 25.000 arbeidsplasser. Som følge av koronatiltakene er situasjonen for en rekke av medlemsbedrifter kritiske. SMB Norge er derfor tilfreds med at merverdiavgiften for kriserammede bedrifter reduseres til seks prosent frem 31. oktober, men ville aller helst hatt den helt fjernet.

-Jeg frykter forskjellige mva-satser vil skape unødig byråkrati og merarbeid hos bedriften og regnskapsføreren. Dermed økte merkostnader for SMB, sier Rytman.

Den generelle kommunerammen økes med 3,75 milliarder kroner, og bevilgningen til fylkeskommunene økes med én milliard kroner.

-Det er positivt at krisepakken også bidrar til å øke kommunenes kjøpekraft. Det blir en viktig faktor for å holde hjulene i samfunnsøkonomien i gang, sier Rytman.

SMB Norge er fornøyd med at Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake med et forslag om en ny modell for opsjonsbeskatning for oppstartselskaper, senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020.

-En forbedring av opsjonsordningen er noe SMB Norge har jobbet for lenge. Vi er meget fornøyde med at Stortinget støtter oss i dette, sier Rytman.

For spørsmål, kontakt:

Jørund H. Rytman, leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge, tlf 909 33 499

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge