Fagnettstedet for SMB-sektoren

Morten Steenstrup

Vi må ta utgangspunkt i de små bedriftenes behov for å få fart på verdiskapningen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Skrevet av advokat Morten Steenstrup, deltager i Oslo Høyres nominasjonsprosess mot Stortinget 2021


Jeg var med på å stifte Bedriftsforbundet

Det året fikk jeg en ny klient. Det var noen ildsjeler som ikke syntes de store næringslivsorganisasjonene gjorde nok for de små og mellomstore bedriftene. De var virkelig forbannet på delingsmodellen. De ville ta skjeen i egen hånd. De ville starte et opprør, de ville samle eierne av de små bedriftene. Det var bare 3 år siden jeg hadde forlatt politikken og Stortinget. Jeg hadde vært både statssekretær i Finansdepartementet og hos Statsministeren, samt medlem av Stortingets finanskomite. Skatt hadde vært ett av mine hovedtemaer i politikken.

Vi hadde flere møter og jeg hjalp dem med hvordan foreningen kunne stiftes og med innspill og skriving av deres første 10 punkts program. I dag er det morsomt å tenke på hvordan jeg var med på å danne Bedriftsforbundet. Og som eier av et femmanns firma kunne jeg identifisere meg fullt ut med de små bedriftenes utfordringer.

Jeg skvatt til da jeg i vår under presentasjonen av krisepakkene i Stortingets vandrehall plutselig oppdaget Olaf Thommessen sammen med lederne fra NHO, Virke og LO. Da forsto jeg at det jeg hadde vært med på å etablere som Bedriftsforbundet for 28 år siden, hadde tatt steget inn i eliteserien. SMB Norge, som det i dag heter, er nå en organisasjon som myndighetene lytter til og er blitt en sentral premissleverandør når fremtidens politikk skal utformes for små og mellomstore bedrifter.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

Jeg blir eier av Østfolds eldste bedrift og driver byggevarevirksomhet

Jeg fortsatte som advokat. Det begynte som advokatfirmaet Steenstrup i 1989, så kom min gamle stortingskollega Bjørn Stordrange inn i 1999, og vi utvidet navnet til Steenstrup Stordrange. Og i dagens digitale verden blir det for komplisert, og i dag er vi SANDS (Steenstrup AND Stordrange) med nærmere 200 medarbeidere.

Jeg er lektorsønn, så privat virksomhet hadde jeg ikke noe forhold til. Men som liten gutt fikk jeg høre at farmor eide andeler i en privat bedrift i Moss som drev med byggevarer.  Etter hvert ble jeg kjent med bedriften og arvet en eierandel selv. Dette skapte noen drømmer hos meg og i 1999 satset jeg alle sparepengene, tok opp lån og kom med et tilbud som resten av slekten aksepterte. Jeg ble sjette generasjon eier av Østfolds eldste bedrift, som ble etablert i 1839.

Min lille kjernefamilie hadde blitt eneeier av Herføll Bygg AS, som drev Byggmakker utsalget i Moss.  Jeg tror omsetningen den gang var 70 millioner kroner med 50 – 60 ansatte. Vi bygget sten for sten og slik at vi i 2016 hadde seks varehus i Moss, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og på Hvaler og en omsetning på 400 millioner kroner med rundt 140 ansatte.

Da fikk jeg et tilbud jeg ikke kunne si nei til. Alternativet var for usikkert, med den enorme konsolideringen og den skjerpede konkurransen det var i markedet.  Valget var godt, fordi alle utsalgene driver i dag i beste velgående og arbeidsplassene er gode og trygge.

Les også: Små og mellomstore bedrifter utgjør 99 prosent av norsk næringsliv. 

Private eierskap har gitt verdifull erfaring å ta med inn i politikken

Eierskapet av en handelsbedrift har gitt meg verdifull erfaring. Hver morgen fikk jeg på faks og senere e-post, salgstallene for hvert utsalg. Jeg elsket slike tall og jeg brukte de hele tiden for å forstå utviklingen i bedriften. Jeg vet ikke hvor mange netter jeg har ligget våken og grublet, klarer vi utfordringene, klarer vi forpliktelsene som kommer?

I byggevarebransjen er det store sesongvariasjoner og vi måtte hele tiden disponere slik at vi hadde kontroll på likviditeten når de kalde vintrene kom og deretter kraftig salgsøkning utover våren? Når de store kundene i tillegg krevede 90 dagers kreditt var det tøft.

Jeg har sett nedgang i salgstallene som har tvunget oss til å permittere eller si opp ansatte. Det er like vondt hver gang, men helt nødvendig om vi skulle sikre flertallet av arbeidsplassene. Vi har rasjonalisert og vi har omorganisert. Vi har kjempet om kundene. Flere år gikk virksomheten med underskudd, vi måtte ettergi husleie, vi tok aldri utbytte fra selskapet så lenge vi drev byggevarevirksomheten og styrehonorar har vi aldri hatt.

Har vi nok egenkapital til å stå imot? Heldigvis så vi aldri spøkelset. Vi er nok imidlertid mange, mange som har sluppet synet av det, men som likevel er full av slike bekymringer.

Nå har jeg mer enn 30 års erfaring fra privat næringsvirksomhet. Jeg er sterkt motivert til å ta med meg denne erfaringen inn i politikken igjen.  Derfor har jeg sagt ja til å delta i Oslo Høyres nominasjonsprosess mot Stortingsvalget 2021.  Jeg tror det er en fordel at Stortinget også har et godt innslag av representanter som har satset egne penger og har kjent på kroppen hvilken forpliktelse det er, hver eneste dag, å ha ansvaret for ikke bare mange arbeidstakere, men også deres familier og deres fremtid.

Les også: Visste du at et medlemskap i SMB Norge gir deg tilgang på gratis juridisk rådgivning?

Jeg skal bli bedre kjent med næringslivet

Fremover skal jeg kombinere advokatvirksomheten med tiltakende politisk aktivitet. Denne høsten skal jeg bruke mye tid på å bli bedre kjent med næringslivet i Oslo. Jeg vil lytte og lære for å kunne gjøre en god jobb for alle som satser for verdiskapningen.

Jeg heier på de som driver privat virksomhet. Det finnes i underkant av 600 000 bedrifter i Norge og under 1 prosent av disse har over 100 ansatte. 2 av 3 nye jobber i privat sektor blir etablert i landets små og mellomstore bedrifter.

Når oljeinntektene synker i årene fremover, blir det viktigere enn noen gang å skape nye arbeidsplasser. Det fantastiske norske velferdssamfunnet er helt avhengig av det. Det er viktig at alle kan ha en jobb å gå til. Egen inntekt. Og det er viktig fordi gode skatteinntekter fra bedrifter, selvstendig næringsdrivende og lønnsmottakere er avgjørende for å finansiere gode skoler, et topp moderne helsevesen, politi og forsvar.  Det er heller ikke noe som er viktigere for å inkludere flere og bekjempe fattigdom.

Vi må satse enda hardere på innovasjon, omstilling, gründere og privat eierskap for å skape mer. Gründere og private bedrifter vil spille en sentral rolle for å få til det grønne skiftet.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

Det må tas utgangspunkt i de små og mellomstore bedriftene

Jeg har allerede besøkt SMB Norge med administrerende direktør Olaf Thommessen og Micke Bernakiewicz, leder av region Oslo/Akershus.  Hovedbudskapet var klart: Politikerne må endre premissene for norsk næringspolitikk. Nå må det tas utgangspunkt i behovene for de små og mellomstore bedriftene.

Jeg er enig i det! Grunnen er enkel: I fremtiden må vi skape mer. Alle er enige om at små og mellomstore private bedrifter må være motoren verdiutviklingen og etableringen av nye arbeidsplasser.

Da må vi også forstå bedre de som eier og driver og skal skape den nye underskogen av nye bedrifter i Norge. Og sørge for at de får så gode rammebetingelser, at de kan stå for krafttaket i fremtidens verdiskapning.

Før var det industriarbeiderne som var sliterne, og i mange tilfeller er nok det fortsatt situasjonen. Men spørsmålet er vel om ikke småbedrifts-eierne er i ferd med å ta tetplassen som sliterne i norsk næringsliv. Da er det vår oppgave å gjøre deres hverdag litt enklere!

Jeg tar med meg budskapet fra SMB Norge: I møtet satt Thommessen følgende fire saker på topp: 1. Sykefraværet er den største utfordringen. SMB har regnet på at korttidssykefraværet, 1 -3 dager, koster 36 milliarder kroner i året. 2. Formuesskatten må bort; 500 000 må i dag betale denne særnorske skatten. 3. Offentlige anbud må deles opp, slik at små og mellomstore bedrifter kan få mulighet til å delta. 4.  Regelverket må forenkles.

Høyres programarbeid for neste stortingsperiode 2021- 2025 er i full gang. I disse dager presenteres førsteutkastet til debatt og forbedringer. Vi skal ha en politikk for å skape mer og inkludere flere. En politikk for små og mellomstore bedrifter blir helt sentral i den sammenheng.

Du er herved invitert til å komme med forslag og innspill.
Vi skal ikke bare lytte – vi skal handle!