VALG 2019 – Her er SMB Norges smørbrødliste til politikerne

Lokalvalget 2019 er bare noen måneder unna og valgkampen er i ferd med å ta seg opp for fullt. Her er SMB Norges smørbrødliste til politikere som ønsker å bidra til et blomstrende lokalt næringsliv.

Les også: Ny undersøkelse – Norske kommuner må bli bedre på næringsutvikling

Norsk næringsliv domineres fullstendig av små og mellomstore bedrifter. SMB-sektoren utgjør 99 prosent av bedriftene her i landet og i nesten 80 prosent av landets kommuner har de faktisk kun små og mellomstore bedrifter. Disse virksomhetenes bidrag til lokalsamfunn over hele landet er helt uvurderlig.  Uten småbedriftene legges Norge øde!

Den ferske rapporten “Norske småbedrifters betydning for kommunene” illustrerer dette på en god måte. Den viser hvor viktig SMB-sektoren er for opprettholdelsen av den norske velferdsmodellen. Vi håper at rapporten vil bidra til å løfte frem næringspolitiske spørsmål i den kommende valgkampen.

På vegne av landets små og mellomstore bedrifter har SMB Norge har følgende krav:

Småbedriftene må løftes i det offentlige ordskiftet og politikerne må legge til rette for at småbedrifter kan etablere seg og vokse i sine lokalmiljø.

Les også: Olaf Thommessen blogger om undersøkelsen

 

 SMB Norge vil derfor at: 

  • en større del av selskapsskatten skal tilfalle kommunene i stedet for staten, slik at de får et sterkere incentiv til å legge til rette for lokal næringsvirksomhet.
  • Lokalpolitikken i større grad løfter frem de små og mellomstore bedriftenes behov og utfordringer.
  • kommuner og fylker må blir flinkere til å opplyse og gi råd om muligheter i lokale næringsfond – tilgang på kapital betyr mye for småbedrifter.
  • lokale småbedrifter må gis anledning til å delta i offentlige anbud – kommuner og fylker kjøper tjenester for milliarder hvert eneste år og er viktige oppdragsgivere.

Derfor anbefaler vi våre medlemmer og alle næringsdrivende i Norge å stemme på lokalpolitikere som:

  • Løfter frem de små og mellomstore bedriftenes behov og utfordringer.
  • Sørger for at kommuner og fylker opplyser og gir råd om muligheter i lokale næringsfond – tilgang på kapital betyr mye for småbedrifter.
  • Sørger for at lokale småbedrifter gis anledning til å delta i offentlige anbud – kommuner og fylker kjøper tjenester for milliarder hvert eneste år og er viktige oppdragsgivere.
  • Kan bidra til at Stortinget vurderer om større deler av selskapsskatten kan tilfalle kommunene i stedet for staten.
Her kan du lese hele rapporten “Norske småbedrifters betydning for kommunene”.

Rapport – Småbedrifter i kommunene